เฮ! "โมเดอร์นา" ขึ้นทะเบียนวัคซีนเด็กผ่านแล้ว

10 ก.ย. 2564 | 05:43 น.

"โมเดอร์นา" ขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ผ่านแล้ว เตรียมลุ้นขึ้นทะเบียนในเด็ก6 เดือนถึง 11 ปี เร็วๆนี้

ท่ามกลางการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด 19 ทางรอดเดียวที่เป็นความหวังคือการกระจายฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันวัคซีนโควิด-19 ที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยจะต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้ในประเทศไทย และจะต้องระบุกลุ่มผู้ใช้ว่าอยู่ในช่วงวัยใดบ้าง

 

โดยขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนใช้ในกลุ่มอายุที่น้อยที่สุด คือ วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ ที่ขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 

 

ขณะที่วัคซีนของโมเดอร์นาซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับขนาด 100 ไมโครกรัมจำนวน 2 ครั้งสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในสหรัฐฯ ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

 

และล่าสุดโมเดอร์นา ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับแผนการฉีด Spikevax ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนในขนาด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 2 ครั้ง การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ควรให้หลังจากการฉีดเข็มแรก 28 วัน

เฮ! \"โมเดอร์นา\" ขึ้นทะเบียนวัคซีนเด็กผ่านแล้ว

ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆ เช่น วัคซีนซิโนแวค และวัคซีนซิโนฟาร์ม อยู่ระหว่างการศึกษาการฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ในระยะที่ 3 เพื่อดูประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

 

นอกจากนี้บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ยังออกมาเปิดเผยว่า บริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนบูสเตอร์ที่สามารถต้านโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในโดสเดียว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสระบบทางเดินหายใจ หรืออาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus : RSV) 

 

และมีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณยาสำหรับกลุ่มอายุต่างๆ เช่น 2 ปีถึง 6 ปี และ 6 เดือนถึง 2 ปี รวมทั้งมีการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ระยะกลาง ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 11 ปี และการทดสอบวัคซีนปริมาณ 50 ไมโครกรัมในกลุ่มเด็กซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน อีกด้วย