เส้นทาง ธนกร วังบุญคงชนะ สู่ตำเเหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่

24 ส.ค. 2564 เวลา 5:45 น. 263

ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นายธนกร วังบุญคงชนะ” เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะพาไปทำความรู้จักกับโฆษกรัฐบาลคนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นายธนกร วังบุญคงชนะ” เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ โยก “นายอนุชา​ บูรพชัยศรี” ไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ฐานเศรษฐกิจ จะพาไปทำความรู้จัก "ดร.แด๊ก-ธนกร วังบุญคงชนะ"  เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 2

เคยมีตำแหน่งทางการเมืองมากมาย ที่น่าสนใจ  เช่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โฆษกพรรคพลังประชารัฐ และยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกกลุ่มสามมิตร ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นแกนนำ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  โฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)

นอกจากนี้ยัง เป็นอดีตอนุกรรมการ ป.ป.ช. (กลั่นกรอง) อดีตเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อดีตกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อดีตที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 (นายพีระศักดิ์ พอจิต)

 2550 สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคมัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 4 พร้อมกับ ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร และนางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

 2554 สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในสังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยอยู่ลำดับที่ 38 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ปลายปี 2562 สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับกลุ่มสามมิตร และได้รับตำแหน่งเป็นรองโฆษกพรรค และลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ครั้งที่มีการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีแคนดิเดต 2 รายชื่อ คือ นายธนกร กับ นายอนุชา บูรพชัยศรี 

ทั้งนี้ใครที่ติดตามจะทราบกันดีว่า  “นายธนกร” ตอบโต้ประเด็นการเมืองอย่างดุเดือด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง