อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 23 ส.ค.นี้

21 ส.ค. 2564 | 22:50 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบที่ 3 ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ พร้อมเผยช่องทางการสมัคร และคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับวัคซีน จะมีเงื่อนไข รายละเอียดอะไรบ้าง ตรวจสอบเลย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มในรอบ 3 ตั้งแต่ในวันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ลงทะเบียนทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือเดินทางมาที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. มีอายุ 18 -59 ปีขึ้นไป
2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา 
3. ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
4.พร้อมรับวัคซีนได้ในทันทีตามเวลานัดหมาย 

 
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชน 
 

อบจ.อยุธยา เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 23 ส.ค.นี้

 

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 115,660 โดส  และได้จัดสรรให้กับ อปท.ทุกแห่ง รวม 92,206 คน ส่วนที่เหลือ 23,454 คน จัดสรรให้กลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้พิการ พระสงฆ์ ผู้นำศาสนา  สัปเหร่อ  รายย่อย กู้ภัยหน่วยงาน องค์กร 

 

สำหรับวัคซีนโควิดที่ให้กับ อปท. จะเน้น ใน 4 อำเภอได้แก่ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย อุทัย บางปะอิน ซึ่งมีการแพร่ระบาดมาก และจะกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ในวันถัดไป ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายการฉีดให้ได้ 4,000 ราย/วัน 

 

ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมการฉีดวัคซีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คาดว่าภายในเดือนกันยายน ประชาชนจะได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เกินร้อยละ 50 จากที่ตั้งเป้าไว้ ร้อยละ 70 จากประชาชน 554,781 คน