"เทศบาลนครอยุธยาพร้อม" เปิดวิธีลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

18 ส.ค. 2564 | 09:12 น.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เผยช่องทางการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2564 พร้อมเปิดรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนแบบละเอียด เช็คข้อมูลทั้งหมดได้เลยที่นี่

หลังจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 50,000 โดส ล่าสุดจึงทำการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้  - 22 สิงหาคม 2564 ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถลงทะเบียนให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีไลน์ได้

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติ พร้อมทั้งช่องทางลงทะเบียนและขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่นี่ 

 

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม


1.สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ แอดไลน์ @aycity หลังจากนั้นทำการเพิ่มเพื่อน และจะเข้าสู่ห้องสนทนา และกดตรงสัญลักษณ์ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม"


2.อ่านข้อกำหนด


3.ยอมรับข้อกำหนด


4.ยินยอมให้ฉีดวัคซีน


5.กรอกข้อมูล


6.กรอกข้อมูลที่อยู่


7.ยืนยันการลงทะเบียน


8.กดตกลงการลงทะเบียน


9.ลงทะเบียนสำเร็จ


ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

ช่องทางการลงทะเบียน มีดังนี้ 


1.ผ่านทางไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ แอดไลน์ @aycity ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. (24 ชั่วโมง) สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.


2.วอล์ก อิน (Walk-in) ลงทะเบียนด้วยตนเอง เวลา 08.30-15.30 น. ณ จุดลงทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงด้วย


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป


2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564


3. ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน โควิด-19
 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม

 

ขณะที่สถานการณ์การจองวัคซีนผ่าน“อยุธยาพร้อม”ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 153,980 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

  • ประชาชนทั่วไป 87.5%  
  • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 0.5%
  • กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5.9%  
  • กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 5.9% 
  • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 0.2 %  

 

โดยประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจองการฉีดวัคซีนผ่าน “อยุธยาพร้อม” ผ่านเฟซบุ๊ก Facbook Fanpage สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ เว็บไซต์(คลิกที่นี่)  โดยไปที่เมนูการจองวัคซีน “อยุธยาพร้อม” เลือกสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน และติดตามคิวการจองวัคซีนด้วยตนเองได้

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามไปยังศูนย์ข้อมูล COVID-19 อยุธยา  Call Center 0 3532 1456 ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

ขณะที่ในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 185,636โดส (ยอดสะสมถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) โดยคิดเป็นร้อยละ 26.36 ต่อเป้าหมาย 554,781 คน หรือ 70% ของทั้งจังหวัด  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยยอดฉีดวัคซีนโควิด