"เทศบาลนครอยุธยาพร้อม" เปิดลงทะเบียนซิโนฟาร์ม 18 -22 ส.ค.

17 สิงหาคม 2564

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 18 -22 ส.ค. เช็คเงื่อนไข ช่องทางการลงทะเบียนได้เลยที่นี่

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศว่า จะเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2564 โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  3. ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

สำหรับการลงทะเบียน มีด้วยกัน 2 ช่องทาง ได้แก่ 


1.ผ่านทางไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ แอดไลน์ @aycity ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. (24 ชั่วโมง) สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.


2.Walk-in ลงทะเบียนด้วยตนเอง เวลา 08.30-15.30 น. ณ จุดลงทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงด้วย
 

"เทศบาลนครอยุธยาพร้อม" เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนของทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นยอดสะสมถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วรวม 174,346โดส (วัคซีนที่ฉีดมีทั้ง ซิโนแวค ,แอสตร้าเซนเนก้า และ ซิโนฟาร์ม) โดยคิดเป็นร้อยละ 24.78 ต่อเป้าหมาย 554,781 คน หรือ 70% ของประชากรทั้งจังหวัด 
 

การฉีดวัคซีนของทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนการกระจายวัคซีนซิโนแวค ไฟเซอร์ แอสตร้า โดยเฉพาะไฟเซอร์ ที่จะกระจายให้กับประชากรกลุ่ม 60 ปี 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย 
 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา