ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด 3 แนวทางกรณีจองวัคซีนซิโนฟาร์มไว้แต่ไม่ไปตามนัด

19 ส.ค. 2564 | 08:11 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทาง 3 ข้อ สำหรับประชาชนทั่วไปที่จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช็คที่นี่

หลังจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนไปแล้ว 3 รอบ และได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ได้เลือก อย่างไรก็ตามในกรณีที่จองแล้ว ไม่สามารถไปฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น หรือ กิจธุระ ต่างๆ 


วันนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ออกมาประกาศแนวทางสำหรับผู้จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด โดยมีทั้งหมด 3 ข้อดังต่อไปนี้
 

1.หากท่านมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19

  • สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

 

2.หากท่านเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว

  • กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

 

3.รับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

  • รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด 3 แนวทางกรณีจองวัคซีนซิโนฟาร์มไว้แต่ไม่ไปตามนัด