อบจ.อยุธยา เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

18 ส.ค. 2564 | 20:59 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ พร้อมเผย 3 ช่องทางลงทะเบียนที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า ได้เตรียมเปิดให้ประชาชนชาวอยุธยาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบที่ 1 ตั้้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้จะมีการอัพเดทขั้นตอน,รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นระยะๆ 


อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ได้เผยข้อมูลช่องทางการลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ ซึ่ง"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้

 

ช่องทางการลงทะเบียน จะมีด้วยกัน 3 ช่องทางดังนี้
1.ลงทะเบียนออนไลน์
2.ทางโทรศัพท์
3.ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. มีอายุ 18 -59 ปีขึ้นไป
2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา 
3. ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
4.พร้อมรับวัคซีนได้ในทันทีตามเวลานัดหมาย 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน 

 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบต่อไป สำหรับผู้ที่อาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดและยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และคนต่างด้าว ที่อาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 

 

อบจ.อยุธยา เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

ขณะที่ในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 185,636โดส (ยอดสะสมถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) โดยคิดเป็นร้อยละ 26.36 ต่อเป้าหมาย 554,781 คน หรือ 70% ของทั้งจังหวัด  โดยแบ่งสัดส่วนการฉีดวัคซีนยี่ห้อต่างๆได้ดังนี้


เข็มที่ 1 

  • ซิโนแวค Sinovac  54,553 ราย
  • แอสตร้าเซนเนก้า Astrazenea 65,566 ราย
  • ซิโนฟาร์ม Sinopharm 25,956 ราย
  • ไฟเซอร์ PfiZer (บุคลากรทางการแพทย์) 150 ราย

 

เข็มที่ 2

  • ซิโนแวค Sinovac  19,590 ราย
  • แอสตร้าเซนเนก้า Astrazeneca 6,752 ราย
  • ซิโนฟาร์ม Sinopharm  8,768 ราย
  • ไฟเซอร์ PfiZer (บุคลากรทางการแพทย์) 117 ราย

 

เข็มที่ 3 

  • แอสตร้าเซนเนก้า Astrazeneca 2,412 ราย
  • ไฟเซอร์ PfiZer (บุคลากรทางการแพทย์)  1,773 ราย

ยอดฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา