เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 40 ลดเงินสมทบเข้ากองทุน อาชีพอิสระรีบสมัครด่วน

15 ส.ค. 2564 | 07:14 น.

เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมลดเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนส.ค.64-31 ม.ค.65 อาชีพอิสระพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัดอย่าพลาดสิทธิ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตรวจสอบเงื่อนที่นี่

จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยา โดยให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมจ่ายเงินค่าสมัครงวดแรก ภายใน 24 สิงหาคม 64 นี้

 สำหรับ 19จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ดังนี้

 • อยุธยา
 •  ชลบุรี
 •  ฉะเชิงเทรา
 • กาญจนบุรี
 •  ตาก
 •  นครนายก
 •  นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 •  ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 •  เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 •  ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 •  สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

สำหรับผู้ประกันตนที่จะสามารถสมัครมาตรา 40 หรือผู้ประกันตนโดยอิสระ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

 2. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

3. เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการ ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา

 

ส่วนคนต่างด้าว ที่จะสามารถสมัครมาตรา 40 ได้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ที่มี "บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย" ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้นทะเบียนได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555

3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา

 

สามารถสมัครโดยลงชื่อในใบสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และจ่ายเงินสมทบงวดแรกได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสามารถสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

ลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ล่าสุดพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้

 

 • ทางเลือกที่ 1 ลดเหลือ 42 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 70 บาทต่อเดือน)
 • ทางเลือกที่ 2 ลดเหลือ 60 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 100 บาทต่อเดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 ลดเหลือ 180 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 300 บาทต่อเดือน).

 

เช็คด่วน ประกันสังคมมาตรา 40 ลดเงินสมทบเข้ากองทุน อาชีพอิสระรีบสมัครด่วน

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม