ผู้ประกันตน ม.33 ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 สูตรฉีดเป็นยังไง เช็คที่นี่

12 ส.ค. 2564 | 22:30 น.

สำนักงานประกันสังคม เตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ผู้ประกันตนม.33 เริ่ม 16 ส.ค.นี้ ระบุเป็นวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด

จากกรณีสำนักงานประกันสังคม แจ้งผลการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33

โดยคณะทำงานบริหารจัดการและกระจายวัคซีนฯ ได้เตรียมจัดศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ข้อมูล มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว กว่า 1.3 ล้านคน

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้จะเริ่มฉีดในวันที่ 16 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า  ทั้งหมด

แบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีดดังนี้

สูตร 1 (แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า) คือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า และจะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า เหมือนเดิม ผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึง 21  ก.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ถึง 28 ก.ย.2564

สูตร 2 (ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 คือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ ซิโนแวค  จะได้รับเข็ม 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า ทั้งหมดเช่นกัน

โดย ผู้ประกันตน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22ก.ค. ถึง 6 ส.ค.2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 ส.ค.2564  ส่วน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า) ตั้งแต่ 22 ก.ค. ถึง 13 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 ส.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่ กทม.ทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และทั้ง 5 จังหวัด จะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกันตนทราบโดยเร็วที่สุด หากไม่ได้รับ SMS นัดหมาย ตรวจสอบวันนัดผ่าน เว็บ สปส. อีกช่องทางหนึ่ง https://www.sso.go.th/eform_news/

หากไม่พบข้อมูล ให้รีบแจ้งนายจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง