www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม วันนัดฉีดวัคซีน ครบที่เดียว

14 ส.ค. 2564 | 20:00 น.

เว็บไซต์ www.sso.go.th เปิดให้ นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา และผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ในช่องทางเดียวกัน

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  เปิดให้ นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33  มาตรา 39  และ มาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม ได้ช่องทาง https://www.sso.go.th/eform_news/

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม วันนัดฉีดวัคซีน ครบที่เดียว

นอกจากการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาแล้ว เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ยังเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca) ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม วันนัดฉีดวัคซีน ครบที่เดียว

พญ.นิธยาพร ลิมปะพันธุ์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่ กทม.ทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนดข้างต้นแต่ไม่ได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th อีกช่องทางหนึ่ง