วันสุดท้าย!"แรงงานอิสระ"ที่สมัคร ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบด่วน รับเยียวยา 5 พัน

10 ส.ค. 2564 | 03:02 น.

เตือน“แรงงานอิสระ”ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่สมัคร "ม.40" แล้วยังไม่จ่ายเงินสมทบงวดแรก รีบจ่ายด่วน! ภายในวันนี้ (10 ส.ค. ) เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

10 ส.ค.64 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ   จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา                          

อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ผ่อนปรนขยายเวลาให้ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย สำนักงานประกันสังคม จึงขอย้ำ! ผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน

ผ่านช่องทางดังนี้

  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
  • เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
  • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
  • เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
  • ผ่าน Mobile Application ShoppyPay
  • ตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้วจะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยทันที พร้อมได้รับสิทธิ “เงินเยียวยา”ช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)    จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนทันที

อีกทั้งเมื่อมีการชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน เพื่อท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506     ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
 

วันสุดท้าย!\"แรงงานอิสระ\"ที่สมัคร ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบด่วน รับเยียวยา 5 พัน