เช็กเลย! เงินเยียวยา"นายจ้าง"ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าแล้ววันนี้

10 ส.ค. 2564 | 01:55 น.

ประกันสังคม แจ้งเตือน"ผู้ประกันตน-นายจ้าง"ม.33 ที่มีสิทธิ์แต่ไม่เข้าเกณฑ์ เร่งตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th ยื่นขอทบทวน เปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการตามข้อเท็จจริง ภายใน1 ต.ค. ขณะที่โอนเงินเยียวยา"นายจ้าง"จ่ายแล้ววันนี้

10ส.ค.64 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนและนานจ้าง ม.33 ดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
  • นายจ้างรับเงินเยียวยา โดยคำนวณจากจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ได้เงินเยียวยารายละ 3,000 บาท หรือจำนวนเงินเยียวยาสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาท

เช็กเลย! เงินเยียวยา\"นายจ้าง\"ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าแล้ววันนี้

โดยวันนี้(10 ส.ค.) เป็นการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33  ซึ่งสำนักงานประกันสังคม(สปส.)จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับนายจ้างเป็น"บุคคลธรรมดา" ส่วนกรณีที่นายจ้างเป็น"นิติบุคคล" จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้งอัตโนมัติ

ข้อมูลรายงานของสำนักงานประกันสังคม พบว่ามีนายจ้างทยอยมายื่นขอรับเงินเยียวยาในระบบ e-service แล้วกว่า 2 แสนราย แต่ยังมีนายจ้างอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา สปส.จึงแจ้งเตือนให้รีบดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ตามขั้นตอนดังนี้

  • 1.เข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม
  • 2.กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
  • 3.กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย
  • 4.นายจ้าง"บุคคลธรรมดา"ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว

ด้านนางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างในระบบประกันสังคมจะคิดคำนวณจากจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ได้หัวละ 3,000 บาท จำนวนเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาท ล่าสุดมีนายจ้างทยอยมายื่นขอรับเงินเยียวยาในระบบ e-service แล้วประมาณ 2 แสนรายจึงขอให้นายจ้างที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ให้รีบดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ผ่านระบบ e-service ดังที่กล่าวข้างต้น

ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน 1 ต.ค.นี้

ทั้งนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด 13 จังหวัด ใน 9 กิจการ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิในเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th/eform หากเช็กแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

หรือกรณีที่นายจ้างมีสำนักงานใหญ่ อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด แต่มีสาขาตั้งอยู่ใน13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ขอให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักง่านประกันสังคมที่รับผิดชอบโดยทันที เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการที่แจ้งไว้เดิม ภายใน 1 ตุลาคม 2564 เพื่อการขอรับสิทธิเงินเยียวยาต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กเลย! เงินเยียวยา\"นายจ้าง\"ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าแล้ววันนี้