ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติล่าสุดรับเงินเยียวยา 5 พันบาท

04 ส.ค. 2564 เวลา 0:07 น. 52.8k

ประกันสังคมมาตรา 40 หลัง ครม.ปลดล็อกกลุ่มอาชีพอิสระ และ ผู้ขับแท็กซี่ เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติล่าสุดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (3 ส.ค.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติขยายมาตรการช่วยเหลือแรงแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ครม.รับทราบและกำลังพิจารณา กลุ่มอาชีพอิสระ อันได้แก่ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ ผู้ขับรถแท็กซี่ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เช่นเดียวกัน

 

โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม. ได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป

 

 

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์  (ล่าสุด ครม.กำลังขยายอายุ 65 ปีขึ้นไปคาดว่าหลังกระทรวงแรงงานรวบรวมข้อมูลใหม่ นำเสนอ ครม.อนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้)
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

 

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

 • กิจการก่อสร้าง
 •  กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 •  การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 • การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

 

โดยพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่

 

 • กรุงเทพมหานคร
 • กาญจนบุรี
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ตาก
 • นครปฐม
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • นราธิวาส
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • ปัตตานี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ยะลา
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สงขลา
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

3 ทางเลือก สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  รับเงินเยียวยา 5000 บาท

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท รับเงินชดเชยกรณี เจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต และ ชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง