ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ด่วนรับเงินเยียวยา 2,500 บาท

03 ส.ค. 2564 เวลา 9:16 น.123.5k

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ประกันสังคมพร้อมโอนเงินพรุ่งนี้ 4 ส.ค.ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัด ด่วนรับเงินเยียวยาล่าสุด 2,500 บาท โอนผ่านพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน

พรุ่งนี้ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 นายจ้างและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ระลอกเดือนเมษายน โดย ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัด

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th โดยผู้ประกันตนนายจ้างและลูกจ้างตรวจสอบได้ดังนี้

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ด่วนรับเงินเยียวยา 2,500 บาท

1.ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้าง

กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก คลิก

 

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ด่วนรับเงินเยียวยา 2,500 บาท

2. ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง คลิก

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ด่วนรับเงินเยียวยา 2,500 บาท
 

 

 

 

 

พร้อมโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ 4 ส.ค.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่

 

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

 ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

 • กิจการก่อสร้าง
 •  กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 •  การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 • การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

 

โอนวันละ 1 ล้านบัญชี

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไม่ให้เกินวันที่ 6 สิงหาคม โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงได้สามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 สิงหาคม ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี และจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 www.sso.go.th ด่วนรับเงินเยียวยา 2,500 บาท

วิธีจ่ายเงินเยียวยา

 • สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท
 • โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

 

วันที่ 9 สิงหาคมจ่ายเพิ่มอีก 3 จังหวัด

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา33 ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

 

ล่าสุดวันนี้ (3 ส.ค.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบขยายกรอบการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับ นายจ้าง ลูกจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มจากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด  พร้อมกับขยายวงเงินเยียวยา 30,000 ล้านบาทเป็น 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) โดยสาระสำคัญปรับปรุงมาตรการการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิดที่เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก 13 เป็น 29 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง