โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา Moderna วันนี้ 10 โมง

31 ก.ค. 2564 เวลา 18:57 น.4.4k

โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา Moderna วันนี้ 10 โมงเช้า พร้อมเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก จะมีเงื่อนไขหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติม เช็คเลยที่นี่

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลนครธน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา Moderna โดยการเปิดจองรอบพิเศษนี้ เพราะรอบก่อนหน้านั้นมีผู้ที่สละสิทธิ์ ไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้มีวัคซีนที่หลุดจอง  ด้วยเหตุนี้เองทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบพิเศษอีกครั้งพร้อมชำระเงิน


ทั้งนี้โรงพยาบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนแจ้งความต้องการวัคซีน
รอประกาศแจ้งลิงค์และ QR Code การลงทะเบียนในวันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Facebook Nakornthon Hospital และ Line Official Account (@nakornthon) โดยมีวิธีการดังนี้ 


1.1ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม (ผู้รับวัคซีน 1 ท่าน / การลงทะเบียน 1 ครั้ง)


1.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้รับวัคซีน (ชื่อ – นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล


1.3 ระบุจำนวนวัคซีนที่ต้องการ
-จำนวน 1 เข็ม สำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนทางเลือกเป็นเข็มที่ 3 (ราคา 1,650 บาท)
-จำนวน 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน (ราคา 3,300 บาท)


1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่มยืนยัน ท่านจะได้ทราบลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ (กรุณาบันทึกคิวของท่าน ทางโรงพยาบาลขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ)


1.5 วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ทางโรงพยาบาลจะแจ้งลำดับคิวที่ได้รับสิทธิ์การชำระเงินที่ Facebook และ Line Official Account

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงิน
2.1 โรงพยาบาลจะจัดส่ง SMS ตามลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านชำระเงินผ่านลิงค์ ในวันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. (หากไม่ได้รับ SMS ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์) 


2.2 เมื่อชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับ ภายใน 48 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนที่ 3 : ทำนัดหมายเข้ารับวัคซีน
3.1 เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน (คาดว่าช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) จะแจ้งเพื่อทำการนัดหมายเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลนครธนอีกครั้ง

 

กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 3 วัน
 

โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา Moderna วันนี้ 10 โมง

ทั้งนี้ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนโควิดทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

 

 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง