รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

28 ก.ค. 2564 เวลา 22:17 น. 3.6k

โรงพยาบาลเอกชน ออกประกาศยืนยันเซ็นสัญญาสั่งซื้อและชำระเงินค่าวัคซีน “โมเดอร์นา” กับอภ. แล้ว พร้อมฉีดให้บริการหลังได้รับวัคซีนตามกำหนด หลังผู้จองออกเรียกร้องขอความชัดเจน

แม้องค์การเภสัชกรรมจะออกมายืนยันว่าได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา กับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้วจำนวน 5 ล้านโดส โดยจะนำเข้าในไตรมาส 4 ปีนี้และไตรมาส 1 ปีหน้า แต่ด้วยจำนวนนำเข้าที่สูงเกินกว่าความต้องการ

 

ทำให้ต้องมีการจัดสรรโควตาให้แต่ละโรงพยาบาลเอกชน โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเต็มจำนวนที่จองเข้ามา จึงมีผู้ลงทะเบียนจองและชำระเงินแล้วจำนวนหนึ่งที่จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จนเป็นที่ถกเถียงและเรียกร้องให้โรงพยาบาลออกมายืนยันว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนตามที่สั่งซื้อหรือไม่ในโลกโซเชียลนั้น

 

ล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายแห่ง ได้ออกประกาศชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่ลงทะเบียนจอง หลังจากที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของโรงพยาบาลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

 

เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์

 

ที่ออกประกาศว่า

 

ตามที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ได้เปิดรับจองและเรียกชำระเงินค่าวัคซีนโมเดอร์นา หากท่านลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ 'รอบการจัดสรรของท่าน' อยู่ในจำนวนที่โรงพยาบาลทำสัญญาและชำระเงินให้องค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองและชำระเงิน ได้ที่ https://register.princhealth.com

 

ส่วนระยะเวลาการได้ให้บริการวัคซีนจะเป็นเวลาเดียวกันทุกโรงพยาบาล

 

สอบถามเพิ่มเติม LineOA : @psuv  ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2564

 

อ้างอิง: https://www.facebook.com/544593202567909/posts/1439272713099949/?d=n

 

โรงพยาบาลวิภาวดี

 

ออกประกาศว่า เรื่องวัคซีน Moderna

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดี มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

 

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีน Moderna จะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

 

โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายสาขาทำให้มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ผู้ชำระเงินมัดจำตามลำดับเวลาการชำระเงิน จะได้รับการจัดสรรก่อนและหลังตามลำดับ

 

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีน Moderna จะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ทานต้องการ

 

โรงพยาบาลพญาไท 1

 

ออกประกาศว่า ทางโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ทำสัญญาการจัดซื้อวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรมและชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง โดยระยะเวลาการได้รับวัคซีน จะเป็นเวลาเดียวกันกับทุกโรงพยาบาล

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

 

ขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna  รายละเอียดดังนี้

 

การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

 

ตามที่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธได้เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางโรงพยาบาลขอยืนยัน ว่าขณะนี้โรงพยาบาลได้ชำระเงินค่ามัดจำวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขกับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว


ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาส ที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2564 และจะแจ้งผลการจัดสรร วัคซีนให้ท่านทราบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

ผ่านทาง SMร ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านมา ณ โอกาสนี้

 

**ขอความกรุณางดโทรเข้ามาสอบถาม

เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน**

 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

 

ออกประกาศโดยระบุว่า

 

เรียน ผู้จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

 

ตามที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาและรับชำระเงินจากท่านแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า

 

"โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ"

 

ขณะนี้ รพ.ได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูล และลำดับการชำระเงินทุกช่องทาง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบต่อไปโดยเร็วที่สุด"

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

เรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างรอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ

 

"ขออภัยหากตอบท่านล่าช้าและติดต่อ รพ.ไม่ได้ เนื่องจากตอนนี้มีผู้ติดต่อสอบถามเป็นจำนวนมาก" ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านมา ณ โอกาสนี้

 

โปรดอ่าน!! สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ SMS สามารถเข้าไปดูใบเสร็จ Online ได้ที่

https://www.chularat.com/vaccine/ReceiptMain.php

 

หากพบปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่พบใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งมาที่ Line ID: https://lin.ee/rdatnMe

 

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยะเวท

 

ออกประกาศเรื่อง การจัดซื้อวัคซีน Moderna

 

ตามที่ได้มีข่าวสารต่างๆ บนสื่อโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับการสั่งจองวัคซีน Moderna จนทำให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน

รพ.เอกชนดัง ยืนยันเซ็นสั่งซื้อ-จ่ายเงินวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

ทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ขอยืนยันว่า ขณะนี้ได้ทำสัญญากับองค์การเภสัชกรรม และชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการได้รับวัคซีนจะเป็นไปตามที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ประมาณไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) และจะได้รับพร้อมๆกันทุกโรงพยาบาล จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ออกมายืนยันว่าได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อและชำระเงินค่าวัคซีนโมเดอร์นา กับองค์การเภสัชกรรมแล้ว แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่า ลูกค้าที่จองทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ชำระเงินหรือจ่ายเงินค่ามัดจำไว้ ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไว้ ยังต้องลุ้นต่อไป ...

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง