สภากาชาดไทย ปักธงราคาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1,100 บาท

17 ก.ค. 2564 | 12:13 น.

สภากาชาดไทย เผย มอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ อบจ. ในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนี้ว่า เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม “เรื่องการจัดสรรวัคซีน Moderna

โดยสภากาชาดไทยจะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ อบจ. ในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม

ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม

ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับฉีดวัคซีนไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

3. ผู้ป่วยติดเตียง

4. สตรีมีครรภ์

5. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

**เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน

“โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน”

สำหรับแหล่งเงินที่นำไปจัดซื้อวัคซีนนั้น ได้มาจากเงินรับบริจาคและเงินสะสมของสภากาชาดไทย รวมกับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่จะรับวัคซีนไปฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการฉีดส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้จัดการฉีดในสถานที่ของสภากาชาดไทยให้มากที่สุด

 

สภากาชาดไทย ตระหนักถึงน้ำใจไมตรีที่ผู้บริจาคทุกท่านมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นโลหิต ดวงตา อวัยวะ ทรัพย์สิน สิ่งของ และเงินบริจาค ที่ทำให้สภากาชาดไทย สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามรอยพระยุคลบาทมายาวนานกว่า 128 ปี และยังคงยึดมั่นสานต่อการทำงานตามหลักการกาชาด เพื่อมนุษยธรรมมาโดยตลอด

 

สำหรับสถานการณ์นี้ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของสภากาชาดไทยรวมกับเงินบริจาค ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีน ที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมด หรือในจำนวนที่มากได้ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องมุ่งเน้นกลุ่มผู้เปราะบางและมีความเสี่ยง ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น

 

ที่มา: สภากาชาดไทย