อบจ.เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 1 แสนโดสจากสภากาชาดไทย

21 ก.ค. 2564 เวลา 17:40 น. 10.4k

ข่าวดี!อบจ.เชียงใหม่เผยได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา 1 แสนโดสจากสภากาชาดไทย เพื่อนำมาฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม พร้อมยืนยันจะหาช่องทางการนำวัคซีนทางเลือกอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมให้ประชาชนในพื้นที่

หลังจากสภากาชาดไทยได้ออกมาประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna โดยให้อบจ.ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ซื้อและนำไปฉีดฟรีให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ โดยนาย พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ขอแจ้งข่าวดีให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่า ขณะนี้สภากาชาดไทย ได้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ"โมเดอร์น่า"จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน ใน 5 กลุ่มเปราะบาง 


โดยการบริหารจัดการวัคซีน (การพิจารณาผู้เข้าหลักเกณฑ์ 5 กลุ่มเปราะบาง/การนัดหมาย วัน-เวลา และ สถานที่ฉีด)คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป


"ขอแจ้งให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่า ผมพร้อมที่จะดำเนินการหาช่องทางในการนำวัคซีนทางเลือกอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติม โดยหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ผมจะรีบแจ้งข่าวให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบโดยเร็วที่สุด"
 

อบจ.เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 1 แสนโดส
 

 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองวัคซีนจนกว่าจะได้รับการยืนยันวัน เวลา และจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทยอีกครั้ง

อนึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 260 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควต้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 โมเดอร์นา Moderna จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอืน ๆ จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่ 


1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาก่อน


2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาก่อน


3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร


4) ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาก่อน


5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย
 

โดยในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัคซีน จำนวน 200,000 โดส รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 260 ล้านบาท และสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง