"เวียนเทียนออนไลน์" วันอาสาฬหบูชา2564 อยู่บ้านสร้างบุญ

24 ก.ค. 2564 เวลา 3:04 น.30.2k

"เวียนเทียนออนไลน์" วันอาสาฬหบูชา2564 ชวนรับบุญวันหยุดยาวผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com พร้อมเปิดขั้นตอน-วิธีการร่วมบุญ การหล่อเทียนพรรษา ต้านโควิดในรูปแบบ New Normal

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมมาถึงแล้ว โดยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือวันอาสาฬหบูชา วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  และ วันเข้าพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID -19 )ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับยุคสมัย ในรูปแบบ New Normal 


ภายใต้รูปแบบ New Normal คือการเปลี่ยนจากการเดินทางไปทำบุญที่วัด ก็ปรับมาเป็นการทำบุญออนไลน์ ทั้งการทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายไทยธรรม การปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิ ทั้งหมดนี้สามารถที่จะรับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สายบุญทั้งหลายสามารถทำได้ แม้จะอยู่บ้าน นั่นก็คือ การเวียนเทียนออนไลน์


วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมขั้นตอนวิธีการเวียนเทียนออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.คลิกเข้าไปที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
2.เลือก "เวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชา"

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

3.เลือกช่องทางเชื่อมต่อโดยระบบจะให้เลือกใช้งานผ่าน"FACEBOOK" หรือ "LINE" 

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

4.เลือก "เริ่ม/ START"

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564
5.เลือก "เวียนเทียนคนเดียว" หรือ "เวียนเทียนคู่"

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

6.เลือก"คาแรกเตอร์" กด "ถัดไปเพื่อ"อัพโหลดใบหน้า"(ข้ามขั้นตอนนี้ได้)เมื่อเลือกภาพได้แล้วกด"ตกลง"และกดถัดไป

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

7.เลือก"สถานที่เวียนเทียน" มีทั้งวัดในประเทศไทย ,สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ 

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

8.เริ่มเวียนเทียนออนไลน์ โดยจะมีคาแรกเตอร์ทั้งของท่านและพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆที่เดินรอบพระอุโบสถ หรือ วิหาร

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

9.เมื่อเวียนเทียนออนไลน์เสร็จ กดปุ่ม"ถัดไป" เพื่อเลือก"คำอธิษฐาน" 

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

10.กดปุ่ม"ถัดไป"เพื่อ"ฟังเทศน์" 

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564

11.กดปุ่ม"ถัดไป"ระบบจะขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้ร่วมในการเวียนเทียนครั้งนี้ พร้อมทั้งใส่ชื่อ สถานที่เวียนเทียน และคำอธิษฐาน 

เวียนเทียนออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา2564
 

พุทธศาสนิกชนสามารถร่วม"เวียนเทียนออนไลน์"เนื่องใน"วันอาสาฬหบูชา2564"ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2564  นอกจากนั้นแล้ว พุทธศาสนิกชนยังสามารถเลือก "เข้าพรรษาออนไลน์" ก็จะมีกิจกรรมให้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นหล่อเทียนต้านโควิดโดยเลือกหล่อเทียนตามปีเกิด, ถวายผ้าอาบน้ำฝน, ตักบาตรดอกไม้ โดยขั้นตอนและวิธีการเข้าพรรษาออนไลน์มีดังต่อไปนี้


1.คลิกเข้าไปที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

2.เลือก"เข้าพรรษาออนไลน์"

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

3.เลือกช่องทางเชื่อมต่อโดยระบบจะให้เลือกใช้งานผ่าน"FACEBOOK" หรือ "LINE" 

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

4.เลือก "เริ่ม/ START"

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

5.ค้นหา "ชื่อวัด" กด "ถัดไป"

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

6.หล่อเทียนตามปีเกิด

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

7.กดหล่อเทียน 

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

8.ถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

9.ตักบาตรดอกไม้และรับพรพระพุทธเจ้า

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

10.กดปุ่ม"ถัดไป"ระบบจะมอบใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ที่ท่านได้ร่วมในการเวียนเทียนครั้งนี้  พร้อมทั้งใส่ชื่อ สถานที่ร่วมทำบุญเข้าพรรษาออนไลน์และคำอธิษฐาน เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก หรือร่วมแชร์ ร่วมบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

ขั้นตอน"เข้าพรรษาออนไลน์"

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง