วันอาสาฬหบูชา 2564 วันเข้าพรรษา ร่วมกิจกรรมบุญยุค New Normal

23 ก.ค. 2564 เวลา 9:29 น. 10.4k

วันอาสาฬหบูชา2564 วันเข้าพรรษา ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญในยุค New Normal ทั้ง เวียนเทียนออนไลน์ ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com ,หล่อเทียนต้านโควิด ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรดอกไม้แบบออนไลน์

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น New Normal รวมไปถึงต้องมี Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ในส่วนของกิจกรรมทางศาสนาก็เช่นเดียวกัน โดยในวันที่ 24 -25 ก.ค.64 ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 


วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมกิจกรรมเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา มานำเสนอแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งสามารถร่วมทำบุญในรูปแบบออนไลน์ อยู่บ้านก็ได้บุญ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 


เวียนเทียนออนไลน์ -หล่อเทียนต้านโควิด
-เวียนเทียนออนไลน์ เพียงคลิกเข้าไปที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เลือกสถานที่เวียนเทียน ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย ,สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน ฟังเทศน์ และสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้


-เข้าพรรษาออนไลน์ เพียงคลิกเข้าไปที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com เลือกเข้าพรรษาออนไลน์และร่วมกิจกรรมหล่อเทียนต้านโควิดโดยเลือกหล่อเทียนตามปีเกิด, ถวายผ้าอาบน้ำฝน, ตักบาตรดอกไม้ พร้อมรับการ์ด อนุโมทนาบัตรออนไลน์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก หรือร่วมแชร์ ร่วมบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

เวียนเทียนออนไลน์ วันวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา2564
 

อยู่บ้านสร้างบุญ
กรมการศาสนา จัดกิจกรรม“อยู่บ้านสร้างบุญ”ตลอดพรรษา 4 ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยจะมีการคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ 1 วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด 3 เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 


ในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคีเครือข่าย 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

นิทรรศการวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 
-กรมการศาสนาได้จัดทำนิทรรศการและองค์ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในรูปแบบแอนิเมชัน ออนไลน์ โดยมี "พี่โชคดี น้องมีบุญ" มาร่วมถ่ายทอดประวัติ-ความเป็นมา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รวมถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิต และชวนร่วมกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ เช่น การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายไทยธรรม การปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิ 


ส่ง E-CARD อวยพรอิเล็กทรอนิกส์
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ ด้วยการส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-CARD) และเรียนรู้พุทธประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถคลิกทำ E-CARD ได้ที่นี่  


นอกจากนั้นแล้วยัง"พี่โชคดี น้องมีบุญ"ยังเเจก wallpaper มือถือเเละคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละเข้าพรรษา 2564  โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ (ขนาด Poster คลิกที่นี่  ,
ขนาด Wallpaper คลิกที่นี่ )
 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง