"ล็อกดาวน์" กระทบเศรษฐกิจ 4.9-6.3 หมื่นล. อนุสรณ์ชี้ซ้ำเติมคนรายได้น้อย

12 ก.ค. 2564 เวลา 2:50 น. 110

อนุสรณ์ ชี้มาตรการล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์กระทบเศรษฐกิจ 4.9-6.3 หมื่นล้านบาท ชี้ซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนรายได้น้อย ระบุต้องเน้นช่วยคยเดือดร้อนให้มากที่สุด

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังและ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า จากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงและยกระดับมาตรการควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ศกนี้นั้น จะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณอย่างต่ำวันละ 3,500-4,500 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมขั้นต่ำในระยะเวลาสองสัปดาห์ประมาณ 49,000-63,000 ล้านบาท ผลกระทบทางด้านความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้น้อยกว่า การล็อกดาวน์ทั้งประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2563 
อย่างไรก็ตาม การล็อกดาวน์ครั้งนี้ซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงานรายวัน และ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดย่อมอย่างรุนแรง เนื่องจากกลุ่มคนและกิจการเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอมากอยู่แล้ว ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านการคลังและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมากตามลำดับ มาตรการชดเชยรายได้และช่วยเหลือเยียวยาจึงต้องเน้นความเสมอภาค มากกว่า ความเท่าเทียม มาตรการทางเศรษฐกิจต้องมุ่งเป้าไปยังพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนมีปัญหาความแร้นแค้นในการดำรงชีวิตเป็นสำคัญ 
และต้องพุ่งตรงไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมเพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และ ประคับประคองไม่ให้เกิดการปิดกิจการเพิ่มเติมจำนวนมาก ไม่จำเป็นที่ประชาชนหรือธุรกิจทุกกลุ่มจะต้องได้รับความช่วยเหลือเท่ากันหมด ต้องเน้นช่วยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนเพราะทรัพยากรและงบประมาณมีจำกัด การที่รัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีสละเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และ สมาชิกวุฒิสภาก็ควรสละเงินเดือนด้วย หากประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 119,920 บาท) รองประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 115,740 บาท) สมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน (113,560 บาท)สละเงินเดือนเป็นเวลาสามเดือน เราจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 85.90 ล้านบาทในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ หรือ อาจนำเงินไปเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้ ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้วและท่านต้องดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสละเงินเดือน แต่หากท่านใดต้องการเสียสละเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล

อย่างไรก็ดี ความจริงแม้ไม่ประกาศล็อกดาวน์ก็เหมือนกับกึ่งๆล็อกดาวน์อยู่แล้วสำหรับพื้นที่เสี่ยงเพราะประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการของ ม. หอการค้าดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ คนจำนวนหนึ่งจึงล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ที่บ้านและลดกิจกรรมต่างๆลง มาตรการล็อกดาวน์ล่าสุดจะไม่มีผลใดๆในการควบคุมโรคระบาดและเพิ่มความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นหากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีน mRNA มาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ภายในสองสัปดาห์นี้ รวมทั้งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บรรดาเยาวชนและเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยด่วนเพราะการติดเชื้อจะลามสู่โรงเรียนและครัวเรือนมากขึ้น ในบรรดาประเทศที่มีทั้งอัตราการฉีดวัคซีนและอัตราการติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)สูง ล้วนเป็นประเทศที่อาศัยวัคซีนเชื้อตายจากจีนทั้งสิ้น วัคซีนเชื้อตายของจีนยังขาดข้อมูลในด้านประสิทธิภาพว่าสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าได้แค่ไหน

"ล็อกดาวน์" กระทบเศรษฐกิจ 4.9-6.3 หมื่นล. อนุสรณ์ชี้ซ้ำเติมคนรายได้น้อย
ทั้งนี้ ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวแข็งค่าขึ้นและเงินทุนระยะสั้นไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดโดยส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของไทยที่ยังสูงกว่าของสหรัฐฯค่อนข้างมาก เงินทุนยังคงไหลเข้ามาพักในตลาดการเงินของไทยอยู่ ขณะที่ เอกชนไทยเร่งออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทเพื่อตุนสภาพคล่องและรีไฟแนนซ์หนี้เดิมรองรับเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีการขอยืดการชำระหนี้มูลค่าประมาณ 9.8 พันล้านบาท โดยสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนนัก

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลาง G20 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยืนยันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมในแต่ละประเทศและในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และ ยังยืนยันการเดินหน้าในการปฏิรูประบบภาษีโลก (Global Tax Reform) โดยเฉพาะการยักย้ายถ่ายเทผลกำไรของบรรษัทข้ามชาติไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำที่เป็น Global effective minimum tax ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือผลต่อบรรษัทข้ามชาติจนกว่าจะมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการประชุมเดือนตุลาคมและที่ประชุมให้ความสนใจต่อประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการผสมผสานนโยบายสาธารณะหลายๆด้านรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสองที่จะทยอยประกาศในระยะต่อไป มีการคาดการณ์ว่าในหลายกลุ่มยังคงปรับตัวในทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสแรกปีนี้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ แต่จะไม่ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นมากนักเพราะผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก 

แท็กที่เกี่ยวข้อง