รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

30 มิถุนายน 2564

เริ่มแล้ววันนี้ 1 ก.ค.64 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ Krungthai Care รวมทุกเรื่องต้องรู้ ใช้จ่ายยังไง แบบไหน ถึงได้ E-Voucher รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่?

เริ่มแล้ววันนี้ โครงการ"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม 2564 หลายคงยังมีคำถามว่าใช้จ่ายยังไง แบบไหนถึงได้ E-Voucher  โครงการฯรองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? กรุงไทยไขข้องสงสัยผ่านเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care รวมทุกเรื่องต้องรู้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  ในรูปแบบถาม-ตอบ ดังนี้

ชำระเงินโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้แอปฯเป๋าตัง ชำระเงินผ่าน G-Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่สามารถจ่ายผ่านบัตรเคนดิต หรือเดบิต) เพื่อรับสิทธิ E-Voucher โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการจะใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับค่าสินค้าหรือบริการ

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่?

ตอบ นโยบายของโครงการฯ ไม่รองรับการซื้อขายออนไลน์ การทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระเงินต้องทำแบบพบหน้า(face-to-face) และไม่มีกระบวนการใดในการซื้อขาย ที่ดำเนินการผ่านออนไลน์/คนกลาง ไม่ว่าวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำ ส่งต่อ วิธีใดๆกับ QR Code ในแอปฯถุงเงิน เพื่อเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้า

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

E-Voucher  ฃจะได้รับเมื่อไหร่? ตรวจสอบยอดที่ไหน? มีการคำนวณยอดอย่างไร?

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิที่ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet  กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบยอดที่ได้รับ E-Voucher ได้ที่แอปฯเป๋าตัง โดยกดปุ่มโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะปรากฏ E-Voucher ที่ได้ ซึ่งผู้ใช้สิทธิจะได้รับ E-Voucher  ทุกวันที่ 7 ส.ค.64, 7 ก.ย.64 และครั้งสุดท้าย 7 ต.ค.64

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

E-Voucher สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้หรือไม่? มีจำกัดวงเงินการใช้ต่อวันหรือไม่?

ตอบ มูลค่า E-Voucher ที่ได้รับ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ และไม่จำกัดวงเงินการใช้ต่อครั้งหรือต่อวัน

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

E-Voucher มีมูลค่าไม่พอค่าสินค้า สามารถตัดยอดเงินจาก G-Wallet เพิ่มเติมได้หรือไม่?

ตอบ กรณี  E-Voucher จ่ายแล้วเงินไม่เพียงพอ ไม่สามารถเพิ่มยอดเงินจาก G-Wallet ในบิลเดียวกันได้ ต้องให้ร้านค้า gen QR 2 ครั้ง เพื่อรับเงิน คิอยอดจาก E-Voucher ครั้งที่ 1 และส่วนต่างจ่ายด้วย G-Wallet หรือเงินสด ขึ้นอยู่กับร้านค้า

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ


ได้รับ  E-Voucher แล้ว จำเป็นต้องไปใช้ที่ร้านเดิมหรือร้านที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันไหม?

ตอบ สิทธิ E-Voucher ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถนำไปใช้จ่ายสินค้า/บริการ กับร้านที่เข้าร่วมโครงการฯได้ทุกร้าน ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้ที่ร้านเดิมที่ใช้จ่าย  G-Wallet 

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

ประเภทสินค้าที่จำกัดมีอะไรบ้าง? และสินค้าประเภททองคำสามารถซื้อได้หรือไม่?

ตอบ สินค้า/บริการ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และสินค้ารูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้า รวมถึงการซื้อขายแบบอออนไลน์

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

ซื้อของผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ด้วย G-Wallet /E-Vouche สามารถคืน/เปลี่ยนสินค้าทำได้หรือไม่?

ตอบ การใช้จ่ายสิทธิโครงการฯไม่สามารถยกเลิกรายการชำระได้ หากผู้ใช้สิทธิประสงค์จะขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า โปรดสอบถามนโยบายของร้านค้าก่อนซื้อสินค้า

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

ห้างฯที่แสดงสัญลักษณ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ หมายถึงทุกร้านค้าในห้างฯ สามารถใช้สิทธิได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มห้างฯจะเป็นสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเอง ดังนั้นร้านที่เช่าสถานที่ในห้างฯ หากไม่เข้าร่วมโครงการฯจะไม่สามารถใช้จ่าย G-Wallet เพื่อรับ E-Vouche ได้  ขอให้ผู้ใช้สิทธิตรวจสอบรายชื่อรายค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ก่อนใช้สิทธิ

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

กรณีที่ทำรายการผิด หรือต้องการยกเลิกรายการต้องทำอย่างไร?

ตอบ การใช้จ่ายสิทธิโครงการฯ ไม่สามารถเลิกรายการชำระได้ ขอให้ผู้ใช้สิทธิ ตรวจสอบรายการอย่างละเอียดก่อนยืนยันชำระเงินทุกครั้ง

รวมทุกเรื่องต้องรู้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ที่นี่มีคำตอบ

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care

คลังเผยยังเปิดลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"จนกว่าจะครบ 4 ล้านคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้สิ้นสุดการให้เปลี่ยนโครงการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีประชาชนทำการลงทะเบียนจำนวน 4.52 แสนคน ซึ่งเมื่อตรวจสอบรายการลงทะเบียนซ้ำและลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้ว มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 4.18 แสนคน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เปลี่ยนมาจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 2.46 แสนคน ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านคน สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง