ลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"21 มิ.ย. บน"เป๋าตัง" แบบถูกวิธี คลิกตรงนี้

20 มิ.ย. 2564 | 05:55 น.

แนะวิธีลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้" บนแอป"เป๋าตัง" แบบถูกวิธีใน 8 ขั้นตอน ต้องคลิกแบนเนอร์โครงการตรงไหน ที่แสนสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ที่นี่

21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

การลงทะเบียนรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 1. ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com อ่านเพิ่มเติม: วิธีลงทะเบียน“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ใน 8 ขั้นตอน
 2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯ"เป๋าตัง"

"ฐานเศรษฐกิจ" จึงสรุปวิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง แบบถูกวิธีที่แสนสะดวกและรวดเร็วใน 7 ขั้นตอนมาแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet

ขั้นตอนที่ 2 กดแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแบนเนอร์ลงทะเบียนจะมีให้เลือก 2 จุด

 • จุดที่ 1 คือหน้าแอปฯเป๋าตัง หากผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่มีแอปฯ เป๋าตัง อยู่แล้ว เมื่อคลิกเข้าไป(ตามภาพด้านล่าง)จะต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

กดตรงนี้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตังต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

 • จุดที่ 2 คือ เมื่อเข้าไปหน้าแรกแอปฯเป๋าตังแล้วให้กดเข้าไปที่ G-Wallet จะพบแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีกอัน การลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง แบบถูกวิธี ต้องคลิกตรงนี้ เพราะจะกรอกเฉพาะข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าการกดแบนเนอร์ในหน้าแรกแอปฯเป๋าตัง

กดตรงนี้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋า กรอกเฉพาะข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ขั้นตอนที่ 4 คลิกในช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น จากนั้นกดยืนยัน

ลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"21 มิ.ย. บน"เป๋าตัง" แบบถูกวิธี คลิกตรงนี้

ขึ้นตอนที่ 5 เข้าสู่หน้าลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 • คำนำหน้า/ชื่อภาษาไทย/ชื่อกลาง (ถ้ามี)/นามสกุลภาษาไทย 
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
 • รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
 • วัน/เดือน/ปีเกิด

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

 • เลือกอาชีพ/การทำงานหลัก
 • ลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่ เลือกตอบว่า ไม่มี หรือ มี
 •  ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก มีให้เลือกดังนี้
  • รายเดือน
  • รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
  • รายครั้ง/จ้างเหมา
  • อื่นๆ
 • รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน มีให้เลือก ดังนี้
  • 0 - 10,000 บาท
  • 10,001 – 20,000 บาท
  • 20,001 – 30,000 บาท
  • 30,001 – 40,000 บาท
  • 40,001 – 50,000 บาท
  • 50,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอาชีพเสริมหรือไม่ เลือกตอบ ไม่มี/มี

ลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"21 มิ.ย. บน"เป๋าตัง" แบบถูกวิธี คลิกตรงนี้

ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 7 กรอกรหัส OTO เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"21 มิ.ย. บน"เป๋าตัง" แบบถูกวิธี คลิกตรงนี้

ขั้นตอนที่ 8 ระบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

ลงทะเบียน"ยิ่งใช้ยิ่งได้"21 มิ.ย. บน"เป๋าตัง" แบบถูกวิธี คลิกตรงนี้

หลังจากลงเทียนยิ่งใช้ยิ่งได้เสร็จและระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 (สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตังและการใช้สิทธิ

คุณสมบัติ เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 4. เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 5. ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 6. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 8. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  (ศบศ.) เปิดเผยว่า “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้”เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลออกมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อโดยกำหนดผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

ที่มา: www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com