www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 21 มิ.ย. กรอกข้อมูลแบบนี้

20 มิ.ย. 2564 | 17:05 น.

ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 21 มิ.ย. ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com รับ E-Voucher สูงสุด7,000 บาทต่อคน จำนวน 4 ล้านสิทธิ์ กรอกข้อมูลอะไรบ้างตรวจสอบได้ที่นี่

21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ แลสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบาลสนับสนุน E-Voucher ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อ

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง) (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

วิธีเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คุณสมบัติประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ต้องกรอกข้อมูล 3 ส่วนแบบนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 • คำนำหน้า/ชื่อภาษาไทย/ชื่อกลาง (ถ้ามี)/นามสกุลภาษาไทย
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
 • วัน/เดือน/ปีเกิด

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอก

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอก

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

 • เลือกอาชีพ/การทำงานหลัก
 • ลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่ เลือกตอบว่า ไม่มี หรือ มี
 • ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก มีให้เลือกดังนี้
 • รายเดือน
 • รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
 • รายครั้ง/จ้างเหมา
 • อื่นๆ
 • รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน มีให้เลือก ดังนี้
 • 0 - 10,000 บาท
 • 10,001 – 20,000 บาท
 • 20,001 – 30,000 บาท
 • 30,001 – 40,000 บาท
 • 40,001 – 50,000 บาท
 • 50,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอาชีพเสริมหรือไม่ เลือกตอบ ไม่มี/มี

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอก

สิทธิประโยชน์และการใช้จ่าย

 • รัฐสนับสนุน E-Voucher ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบัตรกำนัล (gift voucher)บัตรเงินสด (gift card) หรือสินค้าบริการอื่นๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้าฃ
 • ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 21 มิ.ย. กรอกข้อมูลแบบนี้

 • สิทธิ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน(ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน)
 • ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้
 • จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท
 • จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท
 • ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64ล

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 21 มิ.ย. กรอกข้อมูลแบบนี้