"ประกันสังคม" ชงครม.เยียวยา "ผู้ประกันตน" พื้นที่สีแดงเข้ม สูงสุด 9,500บาท

28 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น. 23.4k

จับตาประชุมครม.วันนี้ "ประกันสังคม" เสนอเยียวยาโควิดให้ พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด "ผู้ประกันตน" จ่ายสูงสุดรวม 9,500 บาท ส่วน "นายจ้าง" ได้ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้าง

วันนี้(29มิ.ย.64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะมีการเสนอที่ประชุมครม.วันนี้ มาตรการเยียวยาโควิด ให้กับลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) สูงสุด 9,500 บาท และ นายจ้าง(สถานประกอบการ) ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ศบค.ฉบับที่ 25

ซึ่งจะเป็นการเยียวยาเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

โดยมาตรการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมเสนอ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ในระยะเวลา 1 เดือน วงเงินรวมทั้งหมด 7,500 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินจากกองทุนประกันสังคม 3,500 ล้านบาท และ 2.เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน อีก 4,000 ล้านบาท 

 

ซึ่งข้อเสนอสำนักงานประกันสังคม ที่เสนอเข้าครม.จะมี 2 ส่วน คือ ในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม ดังนี้  

ในระบบประกันสังคม

ลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)

  • กองทุนประกันสังคมจะจ่ายค่าทดแทนกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกินรายละ 7,500 บาท 
  • รัฐบาลจะให้เงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้ประกันตน 2,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 

ดังนั้นผู้ประกันตนในส่วนนี้จะได้รับเงินเยียวยาชดเชยสูงสุดรวม 9,500 บาท

 

นายจ้าง(ผู้ประกอบการ) 

  • รัฐบาลจ่ายค่าทดแทนในสาขาที่ได้รับผลกระทบขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้างในสถานประกอบการ (แต่สูงสุดไม่เกิน 200 ราย)

ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนายจ้างในส่วนนี้จะได้รับเงินเยียวยารวม 6 แสนบาท หากมีลูกจ้างพนักงานในระบบประกันสังคม 200 คน 

 

นอกระบบประกันสังคม

นายจ้าง(สถานประกอบการ)

  • - กระทรวงแรงงานจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบมาลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม  เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในระบบ
  • - ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง เช่น ร้านค้า รถเข็น หรือร้านอาหารทั่วไป ให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงิน โดยกระทรวงแรงงานจะประสานกระทรวงมหาดไทยช่วยตรวจสอบข้อมูล และจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท

ลูกจ้าง 

  • รัฐบาลจะให้เงินค่าใช้จ่ายกับผู้ประกันตน 2,000 บาทต่อราย (เฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย)
  • แต่จะไม่ได้รับเงิน 50% ของค่าจ้าง เนื่องจากต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อน 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมายืนยันว่า  รัฐบาลดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ และจะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นระบบ รอบคอบรัดกุม เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ทั้งนี้มาตรการ ดูแลผลกระทบดังกล่าว จะนำเข้าหารือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 29 มิ.ย. 64 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือกันในส่วนภาครัฐ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบในคัตเตอร์แรงงานและ 6 จังหวัด ตามที่ได้ประกาศออกไป ซึ่งในระยะต่อไปก็จะมีการดำเนินการให้ทั่วถึง ไปยังกิจกรรมอื่นๆ ด้วยเหมือนเช่นที่ผ่านมา รวมทั้งจะมีการพิจารณามาตรการใหม่ๆ ออกมาด้วย  ส่วนโครงการคนละครึ่งก็ยังดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้

"ประกันสังคม" ชงครม.เยียวยา "ผู้ประกันตน" พื้นที่สีแดงเข้ม สูงสุด 9,500บาท

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ว่า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ที่มีผลบังคับใช้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุม 6 จังหวัด และ 4 จังหวัดชายแดนใต้  มีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือ ธุรกิจการก่อสร้าง ที่มีการปิดไซต์งาน และร้านอาหารที่ให้เปิดบริการเฉพาะซื้อกลับไปทานเท่านั้น (Take Away)

ดังนั้น มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระบบประกันสังคมได้ จ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้าง ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือน สุงสุดไม่เกิน 7,500 บาท  รวมทั้งภาครัฐยังสมทบเงินเพิ่มเติมทางให้แก่ลูกจ้างในระบบประกันสังคม 2,000 บาทต่อราย กรณีลูกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือน ขณะเดียวกัน นายจ้าง ผู้ประกอบการ ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 

ทั้งนี้ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ ให้นายจ้างได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000  และลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัยนั้น ตามกฎหมายประกันสังคมลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือน ทำให้ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมจะไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้เนื่องจากไม่มีลูกจ้าง สามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินผ่านทางโครงการคนละครึ่ง โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยจะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและสมาคมร้านอาหาร ในการจัดอาหารให้แรงงานก่อสร้างในแคมป์ต่าง ๆ และยังมีมาตรการช่วยหลือ SMEs ในระยะถัดไป ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป พร้อมยืนยันไม่เลื่อนโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีการวางกรอบงบประมาณไว้ 4,000 ล้านบาท และประกันสังคม 3,500 ล้านบาท
 
มาตรการเยียวยา ลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) และนายจ่าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง