สาหัส โควิดสมุทรปราการ ติดเชื้อดับวันเดียว 12 ราย ติดเชื้อใหม่อีก 186 ราย

25 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โควิด19 สมุทรปราการวันนี้สาหัส วันเดียวดับ 12 ราย ติดเชื้อใหม่อีก 186 ราย เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั้ง "ตลาดสดปากน้ำ-ตลาดวิบูลย์ศรี-ตลาดปากน้ำ-ตลาดบางฆ้อง และตลาดราชา"

25 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 186 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 168 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 14  ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 5  ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 1  ราย อำเภอบางพลีจำนวน 144 ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 4 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 18 ราย เสียชีวิต 12 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 149 ราย การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 221,201 ราย พบเชื้อ 12,423    ราย  

คลัสเตอร์ใหญ่โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ต.บางปลา อ.บางพลี จำนวน 129 ราย สาเหตุเกิดจากการกินเลี้ยงสังสรรค์กัน แล้วเกิดการแพร่กระจายเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ เจ้าหน้าที่ราชการในสมุทรปราการ 5 ราย รอผลตรวจ 40 ราย  

ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปากน้ำ จำนวน 4 ตลาดแล้ว มีตลาดวิบูลย์ศรี  ตลาดปากน้ำ ตลาดบางฆ้อง และตลาดราชา และจะเร่งดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสำโรง ต่อไป ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงปัจจุบันจำนวน 14,974 ราย ในพื้นที่ 12,423 ราย นอกพื้นที่ 2,551  ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 733  ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 728  ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,346 ราย   

 

ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆจำนวนเตียง คงเหลือ 43  เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียงคงเหลือ 154  เตียง   โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 31 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง จำนวนเตียงคงเหลือ 1 เตียง   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง