5 สมาคม ชงรัฐ “ล็อกดาวน์” พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก

25 มิถุนายน 2564

5 สมาคม ภาคค้าปลีกและบริการ ชงรัฐบาล “ล็อกดาวน์” 3 ระดับ พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก เร่งฉีดวัคซีน ควบเยียวยาผู้ประอบการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนเป็นเหตุให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องประสบปัญหาเตียงไม่พอ ทั้งในระดับสีเขียว สีเหลืองและสีแดง  จนมีหลายฝ่ายนำเสนอให้รัฐบาล “ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ” นั้น

ล่าสุด 5 สมาคมหรือบิ๊กไฟว์ ประกอบด้วยคณะกรรมการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย, สมาพันธ์ SME ไทย, สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ซึ่งทั้งระบบมีการจ้างงานถึง 12 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 34% ของ GDP ประเทศ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 5.6 ล้านล้านบาท

จึงมีแนวคิดและข้อเสนอแนะว่าการล็อกดาวน์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีแผนปฎิบัติการเชิงรุกร่วมด้วย และต้องมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบ เช่นช่วยค่าน้ำค่าไฟ เป็นเวลา 3 เดือน, ช่วยจ่ายค่าแรงงานที่ต้องว่างงาน และชดเชยรายได้ที่หายไป เป็นต้น

ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ  แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบของระบบเศรษฐกิจทุกระดับและการจ้างงาน ทั้ง 5 สมาคมฯ จึงขอนำเสนอแนวทางในการล็อคดาวน์เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.ล็อกดาวน์เป็นช่วงเวลา โดยกำหนดการเปิด-ปิดธุรกิจเหมือนช่วงหลังสงกานต์ปี 2564 ที่ผ่านมา พร้อมเร่งแผนการนำเข้า และฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด และมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบ

ฉีดวัคซีนโควิด

2.ล็อกดาวน์เป็นบางคลัสเตอร์ หรือบางจุดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่ และเร่งฉีดวัคซีนในคลัสเตอร์ให้ครบ 100% พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์นั้นๆ

3.ล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยงดการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่และปูพรมการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องล็อคดาวน์ถึง 14 วัน ถ้าสามารถเร่งการฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ 100% และยังคงต้องมีมาตรการเยียวผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 5 สมาคมนี้ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกๆ มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้ยกระดับมาตรการการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดในทุกธุรกิจของเครือข่ายของสมาคมฯ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ ทั้ง 5 สมาคมได้เพิ่มการสนับสนุนให้พื้นที่เพื่อเป็นจุดฉีดวัคซีน พร้อมโมเดลของระบบการทำงาน (Total Solutions) รวมทั้งเรื่องความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงสนาม เครื่องอุปโภคและบริโภค เป็นต้น และยังเน้นย้ำเรื่อง “การ์ดไม่ตก” ในระดับสูงสุด

โดยมีมาตรการให้พนักงานทำงานอยู่บ้าน แบบ WFH (Work from Home) เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด และยังคงทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไป ยังคงมีรายได้และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันบนสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

วัคซีนโควิด

ทั้งนี้ทั้ง 5 สมาคมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นนักรบชุดขาวที่ต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างหนัก ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบสาธารณสุข และคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย    

ทั้ง 5 สมาคมมีความเชื่อว่าการรวมพลังของทุกภาคส่วน และทุกคนในครั้งนี้ เป็นการรวมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวร่วมกันคือ ต้องการที่จะนำพาคนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้ ทั้ง 5 สมาคมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกๆ เรื่องเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในครั้งนี้ด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :