5 ข้อเสนอเร่งด่วน แก้วิกฤตระบบรักษาโควิดไม่เพียงพอ

24 มิ.ย. 2564 | 08:10 น.

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันเเห่งประเทศไทย เเนะ 5 ข้อเสนอเร่งด่วน แก้วิกฤตระบบรักษาโควิดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเขต กทม.เเละปริมลฑล

สมาคมเวชศาสตร์สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง โรคติดเชื้อโคโนนา 2019 ระบุว่า ในในขณะนี้ได้เกิดการระบาดโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้การให้ระบบบริการรักษาพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น 

สมาคมเวชศาสตร์สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จึงขอเสนอให้มีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเร่งด่วนในประเด็นดังต่อไปนี้
1.จากการศึกษาวิจัยล่าสุดในคนไทยและประสบการณ์การใช้จริงในโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีการเก็บข้อมูลการติดเชื้อของบุคลากรแล้วมีความเห็นว่าวัคซีน โควิด-19 ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดี น่าพอใจ มีผลข้างเคียงน้อย สามารถลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้ดี จำเป็นจะต้องเร่งรัดให้มีการฉีดอย่างกว้างขวางและรวดเร็วเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเวลา3เดือนต่อจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมโดยเร่งด่วนเพื่อให้มีวัคซีนอย่างเพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว
 

2.ขอให้ประชาชนตระหนักว่าแม้ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องรักษามาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดต่อไป

3.จัดให้มีการเฝ้าระวังในสถานที่ต่างๆเช่น ในชุมชน ตลาด คอนโด สถานประกอบการ เป็นต้น โดยให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีหน้าที่จัดการคัดกรองด้วยแบบสอบถามคัดกรอง "ไทยเซฟไทย" ของกรมอนามัย โดยเน้นโดยเน้นผู้ที่เข้าออกเป็นประจำในสถานที่นั้นนั้นจัดทำอย่างสม่ำเสมอ
 

4.จะทำการสุ่มตรวจเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดอย่างน้อยเดือนละครั้งครั้งละไม่น้อยกว่า 75 คนต่อแห่ง หากพบในแต่ละแห่งติดเชื้อมากกว่า 2 คน จะต้องดำเนินการตรวจอย่างละเอียดเชิงรุก

5.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำเป็นจะต้องจัดให้มีหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้เพียงพออย่างน้อยให้มีเขตหรืออำเภอละสามทีมทีมละสี่คนและจะต้องทำการสอบสวนโรคให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อทราบว่ามีการระบาดของโรค
 

5 ข้อเสนอเร่งด่วน แก้วิกฤตระบบรักษาโควิดไม่เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง