องค์การเภสัชกรรม ไขปมร้อนจัดหาวัคซีน "โมเดอร์นา" ล่าช้า?

23 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 1.3k

องค์การเภสัชกรรม แจงปมดราม่าจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดสล่าช้า ย้ำชัด ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่าง รพ.เอกชน กับ บ.ซิลลิทฯ คาดจะทยอยจัดส่งวัคซีนให้ในไตรมาส 4 ปีนี้ถึง ม.ค.65

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ถูกกระแสวิพากวิจารณ์อย่างหนักกรณีการจัดหาวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ให้กับโรงพยาบาลเอกชนในช่วงที่ผ่านมา โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงขั้นตอนและการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาว่า ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่าง บริษัท ซิลลิท ฟาร์มา จำกัด กับ โรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ

องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯกับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่า จะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564    

องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จำนวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิทฯจะทยอยจัดส่งให้องค์การฯในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จำนวนที่จองมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการนำเข้า ดังนั้น โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้ง

และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จำหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีนและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯจะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่า ประมาณเดือนสิงหาคม 2564   

องค์การเภสัชกรรม ไขปมร้อนจัดหาวัคซีน "โมเดอร์นา" ล่าช้า?

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง