รพ.กลาง ประกาศ "เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด” แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 เร็วขึ้นกว่าเดิม

22 มิ.ย. 2564 | 09:46 น.

อีกราย โรงพยาบาลกลาง อัพเดท เลื่อน”ฉีดวัคซีนโควิด” แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์

วันนี้ 22 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลกลาง ได้ออกประกาศโรงพยาบาลกลาง (อัพเดท : 22 มิ.ย. 64)

เรื่อง เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2

โรงพยาบาลกลาง ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ดังนี้

  • วันที่ 7 มิ.ย. 64 เดิม 27 ก.ย. 64 ใหม่ 30 ส.ค. 64
  • วันที่ 8 มิ.ย. 64 เดิม 28 ก.ย. 64 ใหม่ 31 ส.ค. 64
  • วันที่ 9 มิ.ย. 64 เดิม 29 ก.ย. 64 ใหม่ 1 ก.ย. 64
  • วันที่ 10 มิ.ย. 64 เดิม 30 ก.ย. 64 ใหม่ 2 ก.ย. 64
  • วันที่ 11 มิ.ย. 64 เดิม 1 ต.ค. 64 ใหม่ 3 ก.ย. 64

**กรุณามาฉีดเข็มที่ 2 ตามวันนัดใหม่ตามตารางด้านบน ในช่วงเวลานัดเดิม

 

โรงพยาบาลกลางเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

ที่มา:PR รพ.กลาง

หมายเหตุ : ก่อนหน้านี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงระยะห่างการ ฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า จาก 16 สัปดาห์ มาเป็น 12 สัปดาห์ตามคำแนะนำจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 และ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม รวมถึงมีการพบสายพันธุ์เดลต้าในพื้นที่ จึงต้องควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด