ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งอปท.เร่งส่งแผนฉีด"วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม"

22 มิ.ย. 2564 | 08:37 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศให้หน่วยราชการ-อปท.ส่งเอกสารให้ครบ พร้อมเสนอแผนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มและระบุจำนวยคนที่ขอรับการฉีดวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy"โดยระบุว่า เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรวัคซีนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบายของ ศบค. ในการจัดสรรวัคซีน ขอให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 มาแล้ว

โปรดส่งเอกสารรับรองให้ครบถ้วน รวมถึงเสนอแผนการจัดลำดับกลุ่มในการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มก่อน-หลัง ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามภาคธุรกิจ พร้อมระบุจำนวนคนที่รับการฉีดวัคซีน  (100 % ที่องค์กรขอรับการจัดสรร) ดังนี้

 1. กลุ่มองค์กรการศึกษา
 2. กลุ่มองค์กรการกุศล 
 3. กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
 4. ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 
 5. ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 
 6. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 7. ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 8. ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
 9. ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 10. ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 11. ภาคธุรกิจการเงิน
 12. ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง 
 13. หน่วยงานราชการ
 14. อื่นๆ


 

และเสนอแผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ที่องค์กรบริจาคเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนที่ขอรับการจัดสรร พร้อมระบุจำนวนคนที่รับวัคซีน ดังนี้

 

 1. ผู้พิการ
 2. ผู้ด้อยโอกาส / ชุมชนแออัด
 3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง
 4. พระ / นักบวช
 5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนได้ที่นี่  และ กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมาทางอีเมล[email protected] เพื่อรอการพิจารณาจัดสรรต่อไป สำหรับข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่