ผู้ป่วยเรื้อรัง - ผู้สูงอายุ เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19

22 มิ.ย. 2564 | 07:59 น.

เปิดข้อควรรู้ เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง - ผู้สูงอายุ รพ.ศิครินทร์ แนะ 5 วิธีปฎิบัติ

22 มิถุนายน 2564 - ความกังวล และ สับสนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19 ในประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้น หลังมีข้อมูล พบ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนบางรายเกิดอาการเคียงข้างรุนแรง  ขณะ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรคสำคัญ และ กลุ่ม ผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในระบบนั้น จำเป็นต้องได้รับการให้ข้อมูล และดูแลอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน สามารถเรียนรู้ ข้อควรปฎิบัติ ในการเตรียมตัวก่อน ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้เช่นกัน โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมโรค และผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เป็นข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง  ดังนี้ 

ผู้ป่วยเรื้อรัง – ผู้สูงอายุ  เตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ในวันที่รับวัคซีนต้องไม่มีไข้ หากมีไข้ ปวดหัว หรือมีอาการป่วย ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน และรอให้อาการทุเลาลงอย่างน้อย 2 วัน
 4. รับประทานอาหารให้เพียงพอครบ 5 หมู่ และไม่จำเป็นต้องงดอาหารหลัง 2 ทุ่ม
 5. ดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ 500-1,000 ซีซี. เพื่อป่องกันภาวะขาดน้ำ
 6. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ เพราะอาจจะทำให้หลอดเลือดหดตัว
 7. วัดอุณหภูมิร่างกายและวัดไข้ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

อย่าลืมปรึกษาแพทย์ 

 • กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่ควรหยุดรับประทานยาเอง ยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย หรือได้รับยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • หลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน 2 – 4 ชม. ไม่ควรทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้วัคซีนได้ทำงานอย่างเต็มที่

ข้อควรระวัง 

 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี หรืออยู่ในระดับที่เหมาะสม (หากน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้ระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมา หากน้ำตาลในเลือดต่ำขณะไปรับวัคซีน ก็จะทำให้ผู้ป่วยเป็นลมได้ง่าย)
 • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน 140 มม.ปรอท

ผู้ป่วยเรื้อรัง - ผู้สูงอายุ เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19

ข้อมูล 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง