ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

29 มิ.ย. 2564 เวลา 15:00 น.12.7k

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com -แอปฯ เป๋าตัง ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ แบบอัพเดทล่าสุด ขั้นตอนลงทะเบียน-กรอกข้อมูลอะไรบ้าง

เริ่มแล้ว โครงการ"ยิ่งใช้ยิ่งได้" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้วันนี้(21 มิ.ย.64) ทางเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา 06.00 -22.00 น.  และผ่านแอปฯเป๋าตัง  โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ฐานเศรษฐกิจ จัดทำ จำนวนสิทธิคงเหลือ และขั้นตอนการลงทะเบียนแบบละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็กสิทธิและลงทะเบียน

จำนวนสิทธิคงเหลือ

วันที่ 29 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,544,682 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 28 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,547,725 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 27 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,565,517 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 26 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,578,130 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 25 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,591,904 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 08.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,606,194 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 24 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,607,720 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 12.15 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,623,011 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 08.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,629,864 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 23 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,632,056 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 18.25 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,639,252 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 12.15 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,653,067 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 09.35 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,659,601 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วันที่ 21 มิ.ย.64

เวลา 22.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,728,554 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 20.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,742,696 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 17.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,769,393 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 15.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,786,231 สิทธิ4

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 13.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,805,524 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 11.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,838,826 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 09.30 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,870,183 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 08.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ  3,910,813  สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

เวลา 07.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3,941,359 สิทธิ

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

ทั้งนี้สามารถดูจำนวนสิทธิคงเหลือได้ที่เมนู ดูจำนวนสิทธิคงเหลือผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  ตามภาพด้านล่าง 

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ

ขั้นตอนที่ 2 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ขั้นตอนที่ 3 คลิกในช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น จากนั้นกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่หน้าลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เบื้องต้น คาดว่าจะกรอกข้อมูลเหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 • คำนำหน้า/ชื่อภาษาไทย/ชื่อกลาง (ถ้ามี)/นามสกุลภาษาไทย 
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
 • รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
 • วัน/เดือน/ปีเกิด

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

 • เลือกอาชีพ/การทำงานหลัก
 • ลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่ เลือกตอบว่า ไม่มี หรือ มี
 •  ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก มีให้เลือกดังนี้
  • รายเดือน
  • รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
  • รายครั้ง/จ้างเหมา
  • อื่นๆ
 • รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน มีให้เลือก ดังนี้
  • 0 - 10,000 บาท
  • 10,001 – 20,000 บาท
  • 20,001 – 30,000 บาท
  • 30,001 – 40,000 บาท
  • 40,001 – 50,000 บาท
  • 50,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอาชีพเสริมหรือไม่ เลือกตอบ ไม่มี/มี

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 6 รอรับรหัส(OTP) 6 หลักเข้าเบอร์มือมือที่ท่านลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 7 กรอกรหัส 6 หลัก (OTP) เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 8 รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน(ประมาณ 1-3 วัน)

 

วิธิเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

หลังจากลงเทียนยิ่งใช้ยิ่งได้เสร็จและระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

 1. ยืนยันตัวตน ตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 2. เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 (สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
 3. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ที่มา : เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง