"คนละครึ่ง เฟส3" และ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" วิธีการลงทะเบียนร้านค้า เข้าร่วมโครงการ

03 มิ.ย. 2564 | 01:00 น.

ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส3" และ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"  ของร้านค้า-บริการ ใน 2 โครงการเยียวยาโควิด

หลังจากที่ประชุม ครม.วันที่ 1 มิ.ย. 64 ได้อนุมัติ มาตรการเยียวยาโควิด ที่มี โครงการคนละครึ่งเฟส 3 กับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็น 2 ใน 4 โครงการ ที่ครม.อนุมัติ 

โดยทั้ง 4 โครงการมีวงเงินรวม 473,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 5.1 ล้านคน คาดจะเริ่มใช้จ่ายเร็วที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

แน่นอนว่า นอกจากประชาชนจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยาโควิดแล้ว รัฐบาลยังเปิดให้ร้านค้าและบริการ ได้มีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับร้านของตัวเองด้วย 

\"คนละครึ่ง เฟส3\" และ \"ยิ่งใช้ยิ่งได้\" วิธีการลงทะเบียนร้านค้า เข้าร่วมโครงการ

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของร้านค้าจากกระทรวงการคลัง พบข้อมูลดังนี้ 

คนละครึ่งเฟส 3 

  • เริ่มลงทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. 
  • หากเคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
  • หากไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่น ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

สิ่งที่จะเป็นโอกาสของร้านค้า-บริการ เนื่องจาก "โครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 3" จะมีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน โดยภาครัฐร่วมจ่าย 50% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ โดยจะได้รับเงินโอนเข้าแอปฯเป๋าตัง 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท 

ยิ่งใช้ยิ่งได้

  • วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. 
  • ต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม   
  • หากเคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
  • หากไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่น ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

 สิ่งที่จะเป็นโอกาสของร้านค้า-บริการ เนื่องจาก "โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ 
ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”