ลามไม่หยุด'นนทบุรี'ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 154 ราย ส่วนใหญ่จากแคมป์คนงาน

01 มิ.ย. 2564 เวลา 11:13 น.355

ยอดติดเชื้อโควิด'นนทบุรี'ยังเพิ่มต่อเนื่องวันนี้ (1 มิ.ย.) พบรายใหม่ 154 ราย ส่วนใหญจากแคมป์คนงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศูนย์ข้อมูล covid 19 จังหวัดนนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 154 ราย (เฉพาะแคมป์คนงาน 102 ราย) เป็นเพศหญิง 45 ราย เพศชาย 109 ราย โดยเป็นต่างชาติ 68 ราย (พม่า 67 ราย ลาว 0 ราย กัมพูชา 1 ราย) 

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน สถานที่ทำงาน ตลาด และครอบครัว

 

ลามไม่หยุด'นนทบุรี'ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 154 ราย ส่วนใหญ่จากแคมป์คนงาน  

ภูมิลำเนามาจาก

อำเภอปากเกร็ด 106 ราย อำเภอเมืองนนทบุรี 31 ราย อำเภอบางกรวย 6 ราย อำเภอบางบัวทอง 5 ราย อำเภอบางใหญ่ 5 รายอำเภอไทรน้อย 1 ราย 

มีอาการ 23 ราย คิดเป็น 15 % ไม่มีอาการ 131 ราย คิดเป็น 85 %

ความสัมพันธ์

1.แคมป์คนงานอำเภอปากเกร็ด 103 ราย

2.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 44 ราย

– ในครอบครัว 9 ราย, ที่ทำงาน/เพื่อน 35 ราย

– ตลาด 5 ราย (ตลาดอัมรินทร์ 2 ราย, ตลาดเทเวศน์ 2 ราย, ตลาดบางใหญ่ 1 ราย)

– กลุ่มก่อสร้าง 4 ราย, ข้าราชการศาล 2 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่ http://203.157.109.21/timeline/index.php (ประมาณ 1 – 2 วัน จากวันรายงาน)

– สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้

– สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง