โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 38 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว" 17 ราย

01 มิ.ย. 2564 เวลา 6:52 น.251

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,230 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 22 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบอายุน้อยสุด 46 ปี มากสุด 88 ปี และปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว" 17 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(1 มิ.ย.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,230 ราย ประกอบด้วย

 •  ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,326  ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 806 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย
 • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 38 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว" 17 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 38 ราย แยกเป็น เป็นชาย 19 ราย หญิง 19 ราย ค่ากลางอายุ 63 ปี(46-88 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 22 ราย นครปฐม 2 ราย สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 2 ราย เชียงราย จันทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี สงขลา อุดรธานี และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง (19) 
 • เบาหวาน (13) 
 • ไขมันในเลือดสูง (9)
 • โรคปอด (4)
 • โรคตับ ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง ติดเตียง(อย่างละ 3)
 • โรคหัวใจ (1)
 • ไม่มีโรคประจำตัว(3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 17 ราย (ลูก หลาน ภรรยา แม่ ญาติ)
 • คนอื่นๆ 3 ราย (ร่วมโต๊ะอาหาร ผูเดูแล)
 • ไปในที่คนหนาแน่น 5 ราย( ห้าง วัด เรือนจำ)
 • อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 6 ราย 
 • อาชีพเสี่ยง 4 ราย (ค้าขาย ขัยรถส่งของ โรงงาน)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 1 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 38 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว" 17 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง