โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

07 พ.ค. 2564 เวลา 7:00 น.414

โควิดวันนี้ 7 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ 7 พ.ค.64 เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 2,044 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 78,855 ราย
  • หายป่วยแล้ว 49,172 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 363 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 พ.ค. 2564)

รวม 1,651,782 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,201,258 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 450,524 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2,040 ราย

หมายเหตุ

- แหล่งอ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข

- ข้อมูล ณ เวลา 01:00 น.

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 156,681,524 ราย 

อาการรุนแรง 109,364 ราย 

รักษาหายแล้ว 134,042,630 ราย 

เสียชีวิต 3,269,340 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 33,369,192 ราย

2. อินเดีย จำนวน 21,485,285 ราย

3. บราซิล จำนวน 15,009,023 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,728,090 ราย

5. ตุรกี จำนวน 4,977,982 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 98 จำนวน 78,855 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย จังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มบ้าง ฉีดวัคซีนแล้วเท่าไหร่

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง