เปิดรายละเอียดโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มาตรการเยียวยารอบใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ เช็กที่นี่

05 พ.ค. 2564 | 08:11 น.

เปิดรายละเอียดโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” หลัง ครม.ไฟเขียว ออกมาตรการเยียวยารอบใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ รายละเอียดเช็กที่นี่

จาก มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ (5 พ.ค.) เห็นชอบ มาตรการเยียวยารอบใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด19 ที่แพร่ระบาดระลอกเดือนเม.ย.64 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานครจนทำให้เมื่อวันที่ 29 เม.ย. คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ได้มีการปรับระดับสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สำหรับ มาตรการเยียวยารอบใหม่  รัฐบาลได้ใช้เงินเยียวยาไม่รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น 235,500 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการและโครงการต่างๆ ดังนี้ คนละครึ่งเฟส3,เราเที่ยวเดียวกัน,  ลดค่าฟฟ้าและน้ําประปา,เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,โครงการเราชนะ และ โครงการม33 เรารักกัน

แต่มติครม.ในวันนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “ยิ่งใช้ยิ่งได้”  แล้ว รายละเอียดโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีรายละเอียดอย่างไรนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมไว้ดังนี้

  • โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โดยรัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับ
  • ประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยเมื่อประชาชนใช้
  • จ่ายดังกล่าวจะได้รับสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564  และ
  • สามารถนำ e-Voucher ไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2565
  • ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 4  ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง