คนละครึ่งเฟส3 ครม.เคาะแล้วมาตรการเยียวยาแจกเงินคนละ3,000 กดปุ่มเดือน ก.ค.นี้

05 พ.ค. 2564 | 07:19 น.

คนละครึ่งเฟส3 ครม.เคาะแล้วมาตรการเยียวยาแจกเงินคนละ 3,000 บาท กดปุ่มเดือนก.ค.นี้ พร้อมเช็กเงื่อนไขรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

วันนี้ (5พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มติเห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง เฟส3  เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งระงับ ยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดย คนละครึ่งเฟส3 รัฐบาลได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 93,000 ล้านบาท เยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ 31 ล้านคน แจกเงินคนละ 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม “ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมรายละเอียด คนละครึ่งเฟส3 ดังนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม และ สินค้าทั่วไป ในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ50 ของราคาสินค้า ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนผู้ได้สิทธิตามโครงการไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯประมาณ 31 ล้านคน

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

ก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟส1 และ เฟส2 ไปแล้วก่อน ซึ่งทั้งสองเฟสได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด

เงื่อนไข คนละครึ่ง กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาคนละครึ่งจำนวน 3,000 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
 4. จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50%
 • ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
 • โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

 • โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
 • ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

 • โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.

 • ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน

 • โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง