เช็กก่อนตัดใจ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” กับ “คนละครึ่งเฟส3” เยียวยาโควิดรอบใหม่ อันไหนคุ้มสุด

06 พ.ค. 2564 | 22:00 น.

ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะต้องตัดใจเลือก ระหว่างโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” กับ โครงการ “คนละครึ่งเฟส3” ในมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ ดูข้อมูลโครงการได้ที่นี่

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติในการออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ เมื่อ 5 พ.ค.64 มีทั้งโครงการใหม่อย่าง “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” และโครงการเดิมอย่าง “คนละครึ่ง เฟส 3 , ม.33 เรารักกัน เราชนะ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทำให้มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่า ประชาชนกลุ่มใดจะได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยารอบใหม่ในโครงการใด และหากเลือกใช้สิทธิ์โครงการใด จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการอื่นๆหรือไม่อย่างไร 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบข้อมูลจาก “นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พบข้อมูลว่า มีเพียงโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” กับโครงการใหม่ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เท่านั้น ที่จะต้องเลือกว่าจะรับสิทธิ์ในโครงการใด

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า การช่วยเหลือผ่านโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” หวังช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ร่วมโครงการมาแล้ว 15 ล้านคน รัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลเดิม แต่ต้องให้ผู้ร่วมโครงการ คนละครึ่ง ยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” อีกครั้ง เนื่องจากต้องการให้เปลี่ยนใจเลือกเข้าร่วมโครงการของรัฐ คือ โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” เพราะต้องการให้เลือกรับการช่วยเหลือจากรัฐ เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง 

เมื่อเสนอ ครม.พิจาณาแล้ว เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก 16 ล้านคน เพื่อรับสิทธิ์เหมือนกันในการรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ส่วนกลุ่มเดิมจะได้รับเงินโดยอัตโนมัติ กำหนดเงื่อนไขเหมือนเดิม ในการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 150 บาท หากเกินใช้เงินของตนเอง แต่รัฐสมทบไม่เกิน 150 บาท ใช้เงินจนครบ 3,000 บาท

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้รายละเอียดในมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่อื่นด้วยว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงการคลัง เตรียมเสนอรายละเอียดการขยายเวลาโครงการ เราชนะ และ ม.33 เพิ่มเงินให้คนละ 2,000 บาท เพื่อเร่งโอนให้ชาวบ้านใช้จ่าย ในช่วงเดือนพฤษภาคม สามารถใช้เงินได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 64 เนื่องจากเป็นมาตรการเร่งด่วน 

รวมถึงการลดภาระค่าไฟฟ้า ประปา เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไป เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา มาตรการอื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ การช่วยเหลือผ่านโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” และโครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เติมเงินระยะเร่งด่วน ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เพิ่มอีก 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • กลุ่มเป้าหมายจำนวน 13.65 ล้านคน 
 • รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านคน 
 • ระยะต่อไป พร้อมช่วยเหลืออีก 200 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

คนละครึ่ง เฟส 3 

 • กลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ดึงฐานข้อมูลเดิม กลุ่มเดิมจะได้รับเงินโดยอัตโนมัติ 
 • ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง(เดิม) ยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” อีกครั้ง 
 • เปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก 16 ล้านคน (เดิมเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้ว 15 ล้านคน)
 • รับเงินเยียวยา 3,000 บาท 
 • ใช้จ่ายไม่เกินวันละ 150 บาท รัฐสมทบไม่เกิน 150 บาท หากเกินใช้เงินของตนเอง ใช้เงินจนครบ 3,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลั

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ 

 • กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน ต้องการให้กลุ่มคนมีรายได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 • ใช้จ่ายกับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • รัฐบาลสนับสนุนคืนเงินกลับให้ผ่าน E-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน 
 • ในเดือนถัดไป รัฐบาลจะโอนวงเงินคืนให้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน เพื่อใช้ซื้อสินค้าผ่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ระบุด้วยว่า มาตรการรอบใหม่ เริ่มหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2654 รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการ ครอบคลุมประชาชนกว่า 50 ล้านคน คาดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 245,880 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :