ธนาคารออมสิน ปิดสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี ชั่วคราวหลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด19

25 เม.ย. 2564 เวลา 8:42 น. 212

ธนาคารออมสิน ปิดสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี ชั่วคราวหลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด19 ในวันที่ 26-27 เม.ย.นี้

ธนาคารออมสิน แจ้งเหตุการณ์ปิดธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี วันที่ 26-27 เมษายน 2564 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19

โดยธนาคารได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข

2. ให้พนักงานเข้ารับการตรวจหาเชื้อและให้กักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self-Quarantine) 14 วันทันที โดยส่งทีมพนักงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานแทนในวันที่เปิดสาขาอีกครั้ง

3. ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันทาง www.gsb.or.th พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง