7 พฤษภาคม 2021

อัพเดทอีกรอบ “ธนาคารออมสิน” แจกเงินขวัญถุง 500 บาท วันที่ 1 เม.ย.64 เช็กที่นี่

01 Apr 2021 00:30 น.
อ่าน 9,607 ครั้ง

อัพเดทอีกรอบ “ธนาคารออมสิน” แจกเงินขวัญถุง 500 บาท วันที่ 1 เม.ย.64 เช็กที่นี่

อัพเดทอีกรอบ “ธนาคารออมสิน” ใจดีแจกเงินขวัญถุง 500 บาทในวันสถาปนาครบอรอบ 108 ปี วันที่ 1 เม.ย.64 รายละเอียดและเงื่อนไขรับสิทธิ์เป็นอย่างไรเช็กที่นี่


วันที่ 1 เม.ย.64 ตรงกับวันสถาปนาครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน ในเมื่อวันสถาปนาครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมพิเศษดังนี้

รับกระปุกวันครอบรอบสถาปนา 108 ปี

  • ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน 108 ปี (1กระปุกต่อ1ท่าน) จองมีจำนวนจำกัด ยกเว้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลองครบรอบ 108 ปี และ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

จองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หรือวงเงินจองสิทธิจะหมด ดังนี้
  • วันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
  • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
  • รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

2. แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

3. ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น

4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

วันที่ 1 – 80 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี

วันที่ 81 – 100 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี

วันที่ 101 – 108 : ร้อยละ 10.80 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.27 ต่อปี)

5. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

6. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

7. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

8. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ฉลองครบรอบวันสถาปนา 108 ปี เกิดวันที่ 1 เม.ย.แจกเงินขวัญถุง 500 บาท รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
      2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
      2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
      2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
      3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
      3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
      3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ธนาคารออมสิน"เปิดให้จองกระปุกออมสินครบรอบ 108 ปี เช็ควิธีลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่นี่

"ธนาคารออมสิน" มอบเงินขวัญถุง 500 บาท สำหรับเด็กแรกเกิด เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิ 1 เมษายน เช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน ปฏิเสธเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสินเชื่อธนาคารประชาชน

เช็กเงื่อนไข"ออมสิน"ช่วยลูกหนี้ผ่านมาตรการ"พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง”

ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ชั่วคราว


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend