รพ.จุฬา งดรับผู้ป่วยนอกคลินิกในเวลา-พิเศษ-ผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น

14 เม.ย. 2564 เวลา 2:00 น.521

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศงบบริการผู้ป่วยนอกคลินิกในเวลาและคลิดนิกพิเศษ พร้อมงดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น

รายงานข่าวระบุว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ เรื่อง ขอปรับการให้บริการผู้ป่วย โดยมีข้อความว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลฯ

              โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบ ดังนี้

1.งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

2.งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็นยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
              จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง