ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่ม 6 โมงเช้าวันนี้

20 ก.พ. 2564 เวลา 18:00 น. 52.4k

เริ่มแล้ววันนี้ 6 โมงเช้า "ม.33 เรารักกัน" เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านแอปฯ“เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ม.33 เรารักกัน” วันนี้(21 ก.พ.64) เป็นวันแรกที่สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4,000 บาท รับวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปฯ“เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่  21 กุมภาพันธ์- 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.ถึง 23.00 น.ในแต่ละวัน 

ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่ม 6 โมงเช้าวันนี้

โครงการ ม33เรารักกัน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผู้ได้รับสิทธิ์คนละ 4,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

• เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

• เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 

• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” 

• ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่ม 6 โมงเช้าวันนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน"ม.33 เรารักกัน"

-วันที่ 21 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564

-วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

  • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

-วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

  • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com  และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ “เป๋าตัง”

-วันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5 ,12 เมษายน 2564 

  • ได้รับวงเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท 

-วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564

  • เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ 

-ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ  “ถุงเงิน” 

-โครงการ “คนละครึ่ง” 

-โครงการ “เราชนะ”

ม.33 เรารักกัน เปิดลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่ม 6 โมงเช้าวันนี้

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน และหากผู้ประกันตนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ผ่านสามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  ได้ในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

การขอทบทวนสิทธิ์"ม.33 เรารักกัน"

-วันที่ 15-28 มีนาคม 2564

-วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2564

  • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

-วันที่ 5-11 เมษายน 2564

  • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ “เป๋าตัง”

-วันที่ 12-19 เมษายน 2564

  • ได้รับวงเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท 

-วันที่ 12  เมษายน-31 พฤษภาคม 2564

  • เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ 

-ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ  “ถุงเงิน” 

-โครงการ “คนละครึ่ง” 

-โครงการ “เราชนะ”

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , Krungthai Care

แท็กที่เกี่ยวข้อง