"ม.33 เรารักกัน" เตรียมลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.นี้

15 ก.พ. 2564 | 08:39 น.

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เตรียมลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล"เกี่ยวกับโครงการ"ม.33 เรารักกัน" มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยวันนี้ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เนื้อหาโดยละเอียดของโพสต์มีดังต่อไปนี้


"ครม. อนุมัติโครงการ " ม.33 เรารักกัน" เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 กว่า 9 ล้านคน"


ครม. อนุมัติโครงการ " ม.33 เรารักกัน" ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน วงเงิน 37,100 ล้านบาท  โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนด​ฯ  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

โดยสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านคน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เป็นรายสัปดาห์ ๆละ 1,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 รวมแล้วไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน 


โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564
 

สำหรับคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ คือ


1)มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33


2)ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ


3)ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563


นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสามารถดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิได้ และวงเงินที่ผู้ประกันตนได้รับตามสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา