"ม.33 เรารักกัน" ยกเว้นภาษี ผู้ประกันตนได้สิทธิเงินเยียวยา 4,000 บาท

15 ก.พ. 2564 | 20:09 น.

ม.33เรารักกัน ครม.ออกมาการันตี ได้สิทธิรับเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาท ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากผู้ประกันตนรับสิทธิ

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการ "ม 33 เรารักกัน" ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงงาน เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 โดยจะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564

กลุ่มเป้าหมาย โครงการ ม 33 เรารักกัน 

  • กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านคน 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ม 33 เรารักกัน

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมโดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการ “เราชนะ”) 

3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามมติ ครม.มีประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ คือ ผู้ประกันตนที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา จำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากวงเงินที่ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม 33 เรารักกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง