“ม33เรารักกัน” ลงทะเบียน สรุปข้อควรรู้ รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33

15 ก.พ. 2564 | 03:00 น.

“ม33 เรารักกัน” สรุปข้อควรรู้ รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 คนละ 4,000 บาท ตรวจสอบ เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ที่นี่

กรณีกระทรวงแรงงานจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา อนุมัติโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือเยียวยา แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 4,000 บาท

อัพเดmล่าสุด:

"ฐานเศรษฐกิจ" จึงขอสรุปข้อควรรู้สำหรับประชาชน เกี่ยวกับโครงการ “ม33เรารักกัน” ตั้งแต่ภาพรวมโครงการ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ พร้อมทั้งวิธีลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รวมถึงไทม์ไลน์การรับเงินเยียวยา การใช้จ่าย และการยื่นทบทวนสิทธิ ดังนี้

ภาพรวมโครงการ “ม33เรารักกัน”

 • เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวนรวม 9 ล้านคน รายละ 4,000 บาท
 • ใช้วงเงินเยียวยาจากพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท
 • วงเงินดำเนินโครงการ 37,100 ล้านบาท

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ “ม33เรารักกัน”

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 นวาคม 2563 ตรวจสอบเฉพาะ “บัญชีเงินฝาก” เท่านั้น ไม่นับรวมเงินที่นำไปลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ "ม33เรารักกัน"

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2564 ธนาคารตรวจสอบข้อมูล
 • วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง”

สิทธิในการรับวงเงิน“ม33เรารักกัน” 4,000 บาท

 • รัฐบาลจะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
 • ใช้จ่ายผ่านแอปฯ“เป๋าตัง”

กำหนดการโอนเงิน การใช้จ่าย “ม33เรารักกัน”

 • งวดที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564  จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท
 • ผู้ประกันตน สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ“เราชนะ” ได้ในตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ

 • "ยื่นทบทวนสิทธิ”ผ่านทาง  www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2564 
 • หากผ่านการคัดกรอง ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 
 • รัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิชัน ‘เป๋าตัง’ ครั้งละ 2,000 บาท ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564
 • เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :