svasdssvasds

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ

09 พ.ย. 2562 เวลา 8:05 น. 903

การให้ความช่วยเหลือสังคม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในหลากหลายมิติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ

“ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย” หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บมจ. บีอีซีเวิลด์ กล่าวว่า ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่บ่อยๆ เพื่อพบปะผู้ชมรายการของทางสถานี ทำให้ได้สัมผัสกับความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนต่างๆ จึงนำสิ่งที่ได้รับรู้เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นความช่วยเหลือทั้งทางด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ โดยช่อง 3 ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้จัดละคร ดารานักแสดง และจิตอาสาแฟนๆ ของช่อง 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “ช่อง 3 อาสาทำดี”  

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ช่อง 3 อาสาทำดี” มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด” เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเป็นประจำทุกต้นปีจากพนักงาน และนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อใช้ทำอักษรเบรลล์ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน” คือกิจกรรมที่พนักงานและนักแสดง ได้พาเยาวชนในชุมชนคลองเตยไปเรียนรู้ และทำกิจกรรมด้านการดูแลรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ ได้พาน้องๆ เยาวชนไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.(EGAT Learning Center)

นอกจากนี้ ทีมละครยังร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของละครเรื่องต่างๆ เช่น ละคร “เพลิงรักเพลิงแค้น” ที่ผู้จัดและนักแสดง ใช้เวลาเดินสายโปรโมตละครพร้อมทำความดี เยี่ยมเยียนน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ละคร “ทิวาซ่อนดาว”
ผู้จัดและนักแสดงได้รวมตัวกัน รณรงค์ลดปัญหาขยะ ลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ

 

จากการเดินหน้าให้ความช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้รับรางวัลเกี่ยวกับสังคม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลในฐานะหน่วยงานเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัล ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในฐานะผู้สนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,520 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ช่อง 3 องค์กร CSR เป็นเลิศ