"ดร.สาธิต วิทยากร"ลาออกจากทุกตำแหน่งใน PRINC และบริษัทในเครือ มีผลแล้ว

24 มิ.ย. 2567 | 13:21 น.

ดร.สาธิต วิทยากร แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการ รวมถึงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหาร ใน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และบริษัทในเครือ มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.67 ตั้ง นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รักษาการแทน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
 

ทั้งนี้นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกำกับ ดูแล และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

อนึ่ง การลาออกเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี หลังจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกแถลงข่าว ฉบับที่ 125/2567 เรื่อง การใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อการดำเนินงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านอื่นๆ

ในท้ายของหนังสือฯ แจ้งระบุอีกว่า บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือแก่ สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นๆ โดยจะดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจต่อไป