svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

SAPPE - LEO คว้ารางวัล "Best CEO" - 35 บจ.องค์กรต้นแบบ"ความยั่งยืน"

21 พฤศจิกายน 2566

ตลท. ประกาศรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 "SAPPE" คว้า Best CEO Awards (SET) และ LEO คว้า Best CEO Awards (mai) พร้อมด้วย 35 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืน ถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัล Best CEO Awards ทุกท่านที่ล้วนนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรมให้ออกมาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

สำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 31 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 17 บริษัท mai 7 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กอง

นอกจากนี้ มีบริษัทที่ยังคงรักษาความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไปจนได้รับรางวัล SET Award of Honor ทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS) มจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) และ บมจ. ปตท. (PTT)

โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) รับรางวัล Best CEO Awards ของ SET , นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) รับรางวัล Best CEO Awards ของ mai

ส่วนกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 35 บริษัท แบ่งเป็นรางวัล Best Sustainability Awards 7 บริษัท รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 6 บริษัท และรางวัล Commended Sustainability Awards 12 บริษัท พร้อมกันนี้มี บจ. ที่รักษาความยอดเยี่ยมต่อเนื่องรับรางวัล Sustainability Awards of Honor 9 บริษัท ได้แก่ BANPU , BCP,  IRPC,  PTT,  PTTEP,  PTTGC ,SAT , SCC TOP และได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor เป็นปีแรก คือ AMATA

 

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่ารางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้พบว่ามีบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards of Honor เพิ่มขึ้น แสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของตลาดทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards ก็เพิ่มขึ้นเป็น 10 บริษัท สะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในตลาดทุนไทย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดนวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไป”

สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards